Verstoppingen en storingen oplossen

Verstoppingen en storingen oplossen

Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Inspectie SZW

Machines kunnen verstopt raken of andere storingen geven. Zet altijd eerst de aandrijving af en los daarna het probleem op. Anders kunnen er ongelukken met ernstige en soms fatale afloop gebeuren. Overreden worden door trekker of rijdende machine en bekneld raken in draaiende delen van machines zijn de meest voorkomende oorzaken van ongevallen.

Wat is de gewenste situatie?

Storingen worden op een veilige manier opgeheven.

Er gebeuren geen ongevallen en er ontstaat geen letsel.

Maatregelen

Werk met een CE-gemarkeerde machine, inclusief documentatie en gebruikshandleiding.

Overweeg een alternatief voor storingsgevoelige machines.

Zorg dat de kennis en ervaring van medewerkers op het werk is afgestemd.

Werk nooit aan een draaiende machine.

veiligheid storingen machines man onder tractor

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Maak afspraken over de werkwijze bij het opheffen van storingen en onderhoud aan de machine.
 • Besef dat een goed werkende en storingsvrije machine de veiligheid ten goede komt. Raadpleeg bij de aanschaf van een nieuwe machine eventueel vakgenoten.
 • Laat de leverancier een uitgebreide instructie verzorgen aan de betrokkenen. Aan de orde dienen te komen: de werking van de machine, de gevaren, het onderhoud en het veilig oplossen van storingen.
 • Zorg dat de medewerkers de juiste spullen bij zich hebben om kleine storingen op te heffen.
 • Zorg dat storingen altijd gemeld worden, ook al zijn ze opgelost.

Gereedschap, machines en apparaten

Oplossen van een storing aan een machine

 • Zet de aandrijving van de machine uit.
 • Zet de motor af.
 • Verhelp de storing zoals beschreven in de gebruikshandleiding. Als de storing niet beschreven is: hanteer een veilige werkwijze om het probleem op te lossen. Raadpleeg eventueel uw leverancier.
 • Als een storing herhaaldelijk voorkomt: neem maatregelen om deze storingen te voorkomen.

Onderhoud plegen aan een machine

 • Zet de aandrijving van de machine uit.
 • Plaats de machine stabiel.
 • Zet de motor af.
 • Neem de contactsleutel mee.
 • Onderhoud de machine op de in de gebruikshandleiding voorgeschreven wijze.
 • Zorg voor een goed opgeleide monteur of besteed het werk uit aan een deskundige.
 • Plaats na het onderhoud alle afschermingen en andere beveiligingen weer terug.

Opleiding en instructie

 • Instrueer de medewerkers over het juiste gebruik van de machine en over het verhelpen van storingen.
 • Spreek met de medewerkers af dat zij afwijkingen of storingen snel melden, zodat onderhoud tijdig kan plaatsvinden.
 • Het moet duidelijk zijn welke storingen medewerkers zelf kunnen verhelpen en welke storingen zij moeten laten verhelpen door een erkende deskundige.
 • Bespreek ongevallen en bijna-ongevallen die in de sector zijn gebeurd. Met deze kennis kunnen soortgelijke ongevallen in het eigen bedrijf voorkomen worden.

Meer informatie

Zie bij onderwerp machineveiligheid algemeen.