Werken met de hogedrukreiniger

Werken met de hogedrukreiniger

Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Inspectie SZW

Het werken met de hogedrukreiniger brengt een hoge lichamelijke belasting met zich mee. Deze wordt veroorzaakt door de trillingen van de lans, door het opvangen van de terugslagkracht van de lans en soms ongunstige werkhoudingen.Er is sprake van schadelijk geluid en het kan gevaar opleveren als er deeltjes losschieten en wanneer de hogedrukstraal op het lichaam terecht komt..

Wat is de gewenste situatie?

Het werken met de hogedrukspuit levert geen gevaar op voor de gezondheid. 

Maatregelen

Werk met het juiste gereedschap en met de juiste druk. 

Gebruik adequate persoonlijke beschermingsmiddelen zoals beschermende kleding, laarzen, gelaats- en gehoorbescherming en zo nodig adembescherming. 

Zorg dat het werk alleen wordt uitgevoerd door geïnstrueerd personeel. 

Maatregelen

Controleer voordat je begint met het werk:

- Is de slag vrij van scheuren, knikken en knopen?
Zitten alle koppelingen goed vast?
Zijn de spuitlansen de nozzle in orde?
Is de electriciteitskabel in orde?
  

Gebruik alleen originele nozzles.

Zet alles wat je los kunt spuiten goed vast.

Blokkeer de bedieningshendel van het pistool NIET (bijvoorbeeld met een tyrap)

Werk niet langer dan 1 uur met een vuilfrees?

Werk niet met een onnodig hoge druk?

Werk op een stroeve ondergrond zonder obstakels.

Zorg dat andere personen buiten het bereik van de hogedrukspuit blijven.

Draag persoonlijke beschermingmiddelen, in ieder geval een spuitpak, laarzen, handschoenen, gehoorbescherming, eventueel kniebescherming (bij afspuiten onderkant machine) en een gelaatsscherm.

Als je te maken hebt met gevaarlijke stoffen, draag dan ook adem- en gelaatsbescherming.

Onderbreek regelmatig de spuitwerkzaamheden onder andere om verontreinigingen te verwijderen en zo nodig water af te voeren.

Zorg dat er niet met een machine over de slang gereden kan worden. Berg deze na gebruik goed op.

Indien de hogedrukspuit in een warme omgeving heeft gelegen en enkele dagen niet is gebruikt moet rekening gehouden worden met legionella. Laat het aanwezige water eerst wegstromen voordat er wordt verneveld.

Tijdens de werkzaamheden:

Zorg dat je stabiel staat om de terugslag op te vangen.

Spuit van het lichaam weg en met de wind mee.

Spuit bij voorkeur onder een hoek van 45 graden.

Spuit nooit op elektrische leidingen en ook niet op de hogedrukreiniger zelf.

Schakel de installatie UIT bij het verwisselen van spuitgereedschap, spuitkoppen en nozzles.

Indien de slang tijdens het werk kapot gaat, stop dan je werkzaamheden en zorg dat de slang wordt vervangen (dichtmaken met tape is geen optie).

Als je inpandig met een stoomcleaner werkt, zorg dan voor voldoende ventilatie.

Reinig schoenen en kleren nooit met hoge druk.

Spuit niet op personen. De waterstraal gaat door de huid heen, dringt diep in de weefsels en kan zo grote beschadigingen en letsel veroorzaken. Aan de buitenkant is daar weinig tot niets van te zien. Het advies is dan dat een behandelend arts informatie inwint bij een hierin deskundig arts. 

Zorg dat elektrische apparaten niet nat worden.

Houd kabels uit het water. Hang ze op als het risico op nat worden aanwezig is.

Organisatie en voorbereiding

 • Werk bij voorkeur met een breedstraalnozzle.
 • Zorg voor een spuitlans met een lengte van minimaal 75 cm.
 • Gebruik zo min mogelijk verbindingselementen in de spuitlans, dit om lekkages te voorkomen.
 • Stem de manier van werken af op de vervuiling, de gebruikte materialen en de ondergrond.
 • Bespaar reinigingstijd met de hogedrukspuit door vooraf in te weken.
 • Zet losse, te reinigen, onderdelen vast.
 • Zorg voor laarzen voorzien van een antislipzool.
 • Zorg bij heetwater reinigen voor persoonlijke beschermingsmiddelen die adequate bescherming bieden. Denk hierbij aan laarzen, rubberen handschoenen en een regenoverall.
 • Stel de temperatuur af boven de 60 °C of gebruik alleen koud water. Omdat er bij het gebruik van een hogedrukreiniger veel nevel ontstaat, bestaat er gevaar voor besmetting met mogelijke legionella.
 • Zorg voor een oogspoelmogelijkheid in de buurt om (ondanks toegepaste bescherming) de ogen te kunnen spoelen.
 • Spoel de hogedrukreiniger door voor het gebruik. Dit om eventuele legionella besmetting weg te kunnen spoelen.
 • Laat een jeugdige (16-/17-jarige) in totaal maximaal 3 uur per dag werken met een breedstraalnozzle. Houd hierbij altijd goed toezicht en zorg dat de juiste PBM’s gedragen worden. Laat ze vanwege het hoge trillingsniveau niet werken met een vuilfrees, en niet met een hogedrukreiniger die veel lawaai produceert (> 85 dB(A) of een piekgeluidsdruk van 140 dB(A)). Zie ook het stuk over Jongeren.

Let verder op het volgende:

 • Werk niet langer dan 1 uur met een vuilfrees.
 • Zorg dat werknemers de bedieningshendel aan het pistool niet vastzetten.

 • Zorg voor de juiste toebehoren, draai- of snelkoppelingen, deze vergemakkelijken het spuiten.
 • Controleer elektriciteitskabels regelmatig op deugdelijkheid.
 • Zorg voor een oogspoelmogelijkheid in de buurt om (ondanks toegepaste bescherming) de ogen te kunnen spoelen.
 • Zorg voor minimaal jaarlijks onderhoud van de machine, controleer de slangen op lekken.

Opleiding en instructie

•  Geef medewerkers een aantoonbare voorlichting over het veilig en gezond werken met de hogedrukreiniger. De inhoud van deze arbocatalogus kan daarvoor dienen.

          

Niet zo! Tegen de wind. Maar doe het met de wind mee.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

• Draag een gelaatsscherm, gehoorbescherming (gehoorkappen of otoplastieken), spuitpak / regenpak en laarzen.