Werkplateaus en bordessen
Werkplateaus en bordessen
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Hiermee worden werkplekken bedoeld op een verhoging die met een trap, of opstapje betreden moeten worden, zoals aan leesbanden en andere plaatsen aan een verwerkingslijn. Hoewel er vaak sprake is van tijdelijke werkzaamheden, moeten zij worden beschouwd en ingericht als ‘vaste werkplek’, waar langdurig wordt gewerkt (niet zijnde controlewerkzaamheden). Zonder afdoende afscherming van die werkplateaus is er sprake van valgevaar met kans op ernstig tot soms dodelijk letsel. Op te kleine plateaus en op plaatsen met onvoldoende beenruimte kan er niet zittend of in een gunstige houding worden gewerkt. De kans op klachten aan spieren en gewrichten is dan groot.

Wat is de gewenste situatie?

Valgevaar wordt voorkomen.

Werkplateaus zijn voldoende groot en zo veilig mogelijk ingericht.

De afscherming voldoet aan de veiligheidseisen.

De medewerkers zijn geïnstrueerd.

De leiding houdt toezicht op naleving van gemaakte afspraken.

Maatregelen

Werk met gesloten cabines / leeskamers, of anders:

Zorg voor doelmatige afscherming, met een dubbele reling. (zie toelichting) en

Zorg voor doelmatige toegang tot de werkplateaus (zie toelichting)

Zorg voor ruime werkplateaus.

Instrueer de medewerkers en houd toezicht op naleving van gemaakte afspraken.

Toelichting op de maatregelen

  • Houd in de ontwerpfase en bij het plannen van plaatsing van machinelijnen rekening met (het voorkomen van) valgevaar.
  • Houd in de ontwerpfase en bij het plannen van plaatsing van machinelijnen rekening met voldoende sta-/beenruimte en waar mogelijk ruimte om zittend te werken (Zie de teksten in de arbocatalogus over Zittend werk en Staand werk)
  • Plaats een vaste trap met leuning. (Plaats bij een open trap, een leuning aan beide zijden). Indien er sprake is van een kleine verhoging (een tot of twee treden) dan kan gebruik worden gemaakt van een opstapje. Zorg ervoor dat deze niet kan verschuiven.
  • Plaats een doelmatig hekwerk. Deze moet aan de bovenzijde voorzien zijn van een stevige leuning op ten minste 1,0 meter boven het werkvlak en op ca. 55 cm een tussenregel. Plaats een voetstootlijst, wanneer er sprake kan zijn van vallende of rollende voorwerpen vanaf het werkplateau, die gevaar opleveren voor de mensen eronder. Zorg ervoor dan openingen dusdanig beperkt zijn, dat een kubus van 47 cm er niet doorheen kan.
  • Zorg dat werkvloeren altijd gesloten zijn. Kleine openingen zijn toegestaan, bijvoorbeeld voor stroomdraden, maar die mogen een kubus van 8 cm niet kunnen doorlaten.
  • Zorg voor periodiek controle van de afscherming en van trappen.

Afbeelding: Bij 1e foto sprake van valgevaar door klein werkplateau, los trappetje en ontbreken van afscherming (fout) en bij de 2e foto gangbare, juiste afscherming van werkplateau (goed)

Afbeelding: Bij 1e foto een te klein en onafgeschermd werkplateau (fout). Bij foto 2 optimale afscherming, apart van de werkvloer met heftrucks (goed).

Meer informatie

Toetsing NL Arbeidsinspectie

  • Deze catalogustekst is op 10-08-2023 geactualiseerd en positief getoetst door de Nederlandse Arbeidsinspectie op artikel 3.16 lid 1 en 3 (valgevaar)

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel