Werken met de hogedrukreiniger

Werken met de hogedrukreiniger

Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Inspectie SZW

Het werken met de hogedrukreiniger brengt een hoge lichamelijke belasting met zich mee. Deze wordt veroorzaakt door de trillingen van de lans, door het opvangen van de terugslagkracht van de lans en soms ongunstige werkhoudingen.Er is sprake van schadelijk geluid en het kan gevaar opleveren als er deeltjes losschieten en wanneer de hogedrukstraal op het lichaam terecht komt..

Wat is de gewenste situatie?

Het werken met de hogedrukspuit levert geen gevaar op voor de gezondheid. 

Maatregelen

Werk met het juiste gereedschap en met de juiste druk. 

Gebruik adequate persoonlijke beschermingsmiddelen zoals beschermende kleding, laarzen, gelaats- en gehoorbescherming en zo nodig adembescherming. 

Zorg dat het werk alleen wordt uitgevoerd door geïnstrueerd personeel. 

Checklist

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Werk bij voorkeur met een breedstraalnozzle.
 • Zorg voor een spuitlans met een lengte van minimaal 75 cm.
 • Gebruik zo min mogelijk verbindingselementen in de spuitlans, dit om lekkages te voorkomen.
 • Stem de manier van werken af op de vervuiling, de gebruikte materialen en de ondergrond.
 • Bespaar reinigingstijd met de hogedrukspuit door vooraf in te weken.
 • Zet losse, te reinigen, onderdelen vast.
 • Zorg voor laarzen voorzien van een antislipzool.
 • Zorg bij heetwater reinigen voor persoonlijke beschermingsmiddelen die adequate bescherming bieden. Denk hierbij aan laarzen, rubberen handschoenen en een regenoverall.
 • Stel de temperatuur af boven de 60 °C of gebruik alleen koud water. Omdat er bij het gebruik van een hogedrukreiniger veel nevel ontstaat, bestaat er gevaar voor besmetting met mogelijke legionella.
 • Zorg voor een oogspoelmogelijkheid in de buurt om (ondanks toegepaste bescherming) de ogen te kunnen spoelen.
 • Spoel de hogedrukreiniger door voor het gebruik. Dit om eventuele legionella besmetting weg te kunnen spoelen.
 • Laat een jeugdige (16-/17-jarige) in totaal maximaal 3 uur per dag werken met een breedstraalnozzle. Houd hierbij altijd goed toezicht en zorg dat de juiste PBM’s gedragen worden. Laat ze vanwege het hoge trillingsniveau niet werken met een vuilfrees, en niet met een hogedrukreiniger die veel lawaai produceert (> 85 dB(A) of een piekgeluidsdruk van 140 dB(A)). Zie ook het stuk over Jongeren.

Let verder op het volgende:

 • Werk niet langer dan 1 uur met een vuilfrees.
 • Zorg dat werknemers de bedieningshendel aan het pistool niet vastzetten.

 • Zorg voor de juiste toebehoren, draai- of snelkoppelingen, deze vergemakkelijken het spuiten.
 • Controleer elektriciteitskabels regelmatig op deugdelijkheid.
 • Zorg voor een oogspoelmogelijkheid in de buurt om (ondanks toegepaste bescherming) de ogen te kunnen spoelen.
 • Zorg voor minimaal jaarlijks onderhoud van de machine, controleer de slangen op lekken.

Opleiding en instructie

•  Geef medewerkers een aantoonbare voorlichting over het veilig en gezond werken met de hogedrukreiniger. De inhoud van deze arbocatalogus kan daarvoor dienen.

          

Niet zo! Tegen de wind. Maar doe het met de wind mee.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

• Draag een gelaatsscherm, gehoorbescherming (gehoorkappen of otoplastieken), spuitpak / regenpak en laarzen.