Pluktrein

Pluktrein

Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Inspectie SZW

Een pluktrein bestaat uit aan elkaar gekoppelde karretjes die achter de trekker gekoppeld worden. Op die karretjes worden fruitkisten gezet die volgeplukt kunnen worden. Zo hebben de plukkers altijd een kist in de buurt. De pluktrein rijdt stapvoets door de boomgaard. Het gevaar is aanwezig dat personen tussen de rijdende karretjes komen.

 

pluktrein fruitteelt

Wat is de gewenste situatie?

De werkplek en werkomgeving zijn veilig.

De medewerkers zijn voldoende deskundig en geïnstrueerd.

De leiding houdt toezicht op de gemaakte afspraken.

Er wordt gewerkt met veilige arbeidsmiddelen.

Maatregelen

Licht de medewerkers voor over de werking en de gevaren van de pluktrein.

Instrueer ze over het juiste gebruik van de pluktrein.

Spreek een signaal af dat klinkt bij het verplaatsen van de trein.