Verreiker
Verreiker
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Het werken met een verreiker brengt risico’s met zich mee. De meest voorkomende risico’s zijn letsel door aanrijdingen, kantelen, afvallende lading en vallen uit de werkbak. Specifieke risico’s met betrekking tot het rijden en manoeuvreren met trekkers en grote machines is ook uitgewerkt in een aparte arbocatalogustekst. 

Wat is de gewenste situatie?

De werkplek en werkomgeving zijn zo veilig mogelijk.

De verreiker is veilig en wordt conform de gebruikshandleiding gebruikt en onderhouden.

De machinisten zijn voldoende deskundig en geïnstrueerd.

Maatregelen

Er wordt bij aanschaf zo mogelijk gekozen voor wielbesturing vanwege de verminderde kans op kantelen, (ten opzichte kan een verreiker met knikbesturing).

Er wordt gewerkt met een CE-gemarkeerde verreiker, inclusief documentatie en gebruikershandleiding.

Er wordt periodieke controle en onderhoud uitgevoerd volgens de gebruikershandleiding.

De verreiker is voorzien van een veiligheidscabine, een veiligheidsframe of een veiligheidsbeugel en een veiligheidsgordel.

Hulpstukken voor een verreiker worden alleen en op een juiste wijze gebruikt wanneer andere (passende) oplossingen niet mogelijk zijn.

Het materieel en werkzone wordt voor aanvang van het werken met de verreiker op veiligheid beoordeeld.

De machinist heeft aantoonbaar een opleiding of training gevolgd.

De maatregelen worden uitgevoerd zoals omschreven en dit wordt geborgd.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Inventariseer vooraf de risico’s, (kans op aanrijdingen, kantelen, afvallende lading en vallen uit de werkbak).
 • Zorg dat er geen personen in de werkzone van de verreiker aanwezig zijn.
 • Zorg ervoor dat de ondergrond geen extra risico’s met zich meebrengt. Maak indien nodig gebruik van rijplaten.
 • Voorkom inpandig gebruik vanwege uitlaatgassen.
 • Voorkom oneigenlijk gebruik van de verreiker.
 • Onderhoud de verreiker zoals aangegeven in de gebruikershandleiding.
 • Laat de verreiker minimaal eenmaal per jaar keuren. (Raadpleeg: Machineveiligheid Algemeen)
 • Zorg dat een verreiker die op een aanhanger of dieplader vervoerd wordt, goed wordt vastgezet (raadpleeg ook: Zekeren van zwaar materieel). 

Gereedschap, machines en apparaten

Zorg dat de verreiker is voorzien van:

 • een veiligheidscabine, -frame of -beugel en -gordel;
 • een goed leesbare aanduiding van de bedrijfslast te lezen vanaf de bestuurderszitplaats;
 • bij de verreiker passende verwisselbaar uitrustingsstukken. (Een te grote bak monteren betekent een groter kantelgevaar of het bezwijken van de constructie).
 • een claxon en een akoestische achteruitrijdsignalering. Zorg dat deze signalering ’s nachts uitgeschakeld kan worden, waarbij een optisch waarschuwingssignaal de functie overneemt.
 • voldoende (dodehoek)spiegels op de verreiker voor een zo goed mogelijk zicht naar achteren, of anders camera(s) en monitor.
 • afscherming van uitstekende of scherpe delen van bak of palletvork. Deze afscherming wordt niet altijd meegeleverd, maar is wel verplicht bij rijden op de openbare weg.

Bij hijsen van lasten:

 • Zorg voor goedgekeurde stroppen, kettingen en haken, die geschikt zijn voor de te hijsen last.
 • Zorg voor een goed leesbare aanduiding die de werklast van deze middelen vermeldt.
 • Laat deze middelen minimaal jaarlijks keuren.

Opleiding en instructie

 • Zorg dat de machinist specifieke deskundigheid heeft door een aantoonbare opleiding of training.
 • Zorg dat de machinist beschikt over een T-rijbewijs indien deze met de verreiker op de openbare weg komt te rijden (en zelfs wanneer deze op eigen terrein rijdt en de toegang tot het verkeer (op de openbare weg) feitelijk openstaat of wordt geduld).
 • Instrueer de medewerkers aantoonbaar en in begrijpelijke taal over de gevaren van het werk en over de te nemen maatregelen.
 • In de instructie moet minimaal het volgende aan de orde komen. 
  • de gevaren van het werken met de verreiker;
  • het doel en het gebruik van de veiligheidsvoorschriften;
  • veiligheidsmaatregelen bij de diverse handelingen;
  • verboden handelingen;
  • onderhoud en hoe te handelen bij defecten of schade.
 • Bekijk de instructie- en presentielijst: Werken met de verreiker

Checklist voor de dagelijkse praktijk

Bij het verlaten van de verreiker:

Eén keer nee? Bel je leidinggevende! (als je het zelf niet kunt oplossen)

Wat je verder nog moet weten

Toetsing Arbeidsinspectie

Dit onderwerp in de Arbocatalogus is in 2023 positief getoetst door de Nederlandse Arbeidsinspectie op de volgende artikelen uit het Arbobesluit:

 • Machineveiligheid: Diverse artikelen uit H7 van het Arbobesluit

Downloads

Instructie- en presentielijst Werken met de Verreiker Download

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel