Werken bij verschillende weersomstandigheden

Werken bij verschillende weersomstandigheden

Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Inspectie SZW

Bij buitenwerkzaamheden kunnen klimaatomstandigheden zorgen voor onveilige of ongezonde situaties. Denk bijvoorbeeld aan onweer, harde wind, sneeuw en gladheid die voor een onveilige situatie kunnen zorgen. Of werken in de felle zon, dat voor een ongezonde hoeveelheid UV straling kan zorgen als je je niet goed beschermt.

Wat is de gewenste situatie?

Medewerkers lopen geen gezondheidsschade op door het buitenwerk, zoals ongevallen door sneeuw, regen, ijzel, onweer en harde wind of gezondheidsklachten door te hoge of te lage temperaturen of verbranding van de huid of in ernstige gevallen huidkanker door te veel zonnestraling.

Maatregelen

Plan de werkzaamheden zo, dat niet te lang in ongunstige weersomstandigheden gewerkt hoeft te worden.

Zorg voor overleg tussen leiding en medewerkers of  het werk onder de heersende weersomstandigheden uitgevoerd kan worden.

Zorg bij diverse weersomstandigheden voor passende beschermingsmiddelen.

Geef voorlichting.

Zorg voor een veilige schuilmogelijkheid.

Ga bij onweer schuilen, bijvoorbeeld in een gebouw of in de bedrijfswagen. Schuil nooit onder een boom.

Gebruik regenkleding bij regenachtig weer.

Draag warme kleding als de buitentemperatuur laag is of laag aanvoelt. Bouw de kleding op uit verschillende lagen. 

Werk niet op hoogte (bijvoorbeeld klimmend of op een ladder of in een hoogwerker) bij windkracht 6 of meer. Noch bij zware vorst, regen en onweer. Zie ook item Werken op hoogte.

Voorkom blootstelling aan te veel zonlicht:
Werk tussen 12.00 en 15.00 uur zoveel mogelijk beschermd. Rond die tijd is de zon het felst.

Werk in een overall of lange broek en een shirt met lange mouwen.

Draag een pet. Het liefst een met een flap die je nek en oren beschermt. Een hoed met brede rand is ook goed. Smeer onbedekte huid in met anti-zonnebrandmiddel (vanaf factor 30 bij huidtype 1 en vanaf factor 15 bij huidtype 2).

Gebruik een zonnebril bij hinderlijk zonlicht.

Let op veranderingen in de huid, zoals een zweertje dat niet geneest. Het kan om huidkanker gaan. Neem contact op met je huis- of bedrijfsarts als je vragen hebt.

Neem maatregelen bij erg warm weer:
Zware lichamelijke arbeid vermijden of verminderen.

Draag luchtige kleding, liefst katoen.

Drink regelmatig niet te koud water. Wacht niet tot je dorst krijgt. Neem een fles schoon water mee naar de werkplek.

Drink geen alcohol.

Drink niet te veel koffie. Dit werkt vocht afdrijvend en daarvan moet je juist meer plassen.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Breng de risico’s van het buitenwerk in kaart.
 • Volg de weersberichten voor een goede planning van de werkzaamheden, waarbij onveilige of ongezonde klimaatomstandigheden zo veel mogelijk worden voorkomen.
 • Zorg voor de middelen die nodig zijn voor gezond en veilig buitenwerk en maak afspraken over het gebruik van die middelen. Maak eventueel gebruik van:
  • Handvatverwarming bij apparaten, die veel bij koud weer gebruikt worden.
  • Verwarmde pauzeruimte of verwarmde bedrijfswagen bij koud weer.
  • 2 paar werkschoenen bij heel warm weer, zodat medewerkers deze om en om kunnen laten luchten.
 • Controleer regelmatig of afspraken en maatregelen effect hebben.

Opleiding en instructie

 • Geef medewerkers voorlichting over storm, onweer, gladheid, kou en hitte.
 • Zorg dat werknemers de risico’s kennen van blootstelling UV-straling.
 • Instrueer medewerkers over het dragen van beschermingsmiddelen. Zorg dat zij de beschermingsmiddelen op een juiste manier gebruiken en goed onderhouden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Stel beschermingsmiddelen beschikbaar afhankelijk van het jaargetijde en de klimaatomstandigheden.
 • Werkkleding (‘s zomers luchtig, ’s winters thermisch).
 • Regenkleding.
 • Anti-zonnebrandcrème (eventueel pet met nekflap of hoed met brede rand).

Wat u verder nog moet weten

Op grond van de gevoeligheid van de huid zijn de volgende huistypes te onderscheiden:

Huidtype Verbrandings-ervaring Bruinings-ervaring Uiterlijke kenmerken Gebruik bescher-mingsfactor
1 verbrandt zeer snel wordt niet bruin zeer lichte huid, vaak sproeten, rood of lichtblond haar, blauwe ogen 20 - 30
2 verbrandt snel wordt langzaam bruin lichte huid, blond haar, grijze, groene of lichtbruine ogen 15+
3 verbrandt niet snel wordt gemakkelijk bruin licht getinte huid, donkerblond tot bruin haar, vrij donkere ogen 10 - 15
4 verbrandt bijna nooit bruint zeer goed meestal getinte huid, donker haar, donkere ogen (mediterrane types) 6 - 10

Meer Informatie

• Werken bij extreem warm weer (Stigas onder kennis)

•  Bekijk de heat-stresscalculator (FNV)

•  Meer Informatie over werken onder verschillende klimaatomstandigheden (Arboportaal van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Inhoudsopgave

Downloads

Schuilen bij onweer Download