Bedrijfshulpverlening
Bedrijfshulpverlening
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Ondanks alle genomen veiligheidsmaatregelen kan er altijd iets mis gaan in een bedrijf, waardoor eerste hulp moet worden verleend of een (beginnend) brandje worden geblust. In ernstige gevallen kan het zelfs zover komen dat het bedrijfsgebouw moet worden ontruimd.

Wat is de gewenste situatie?

In geval van een calamiteit (ongeval, iemand die onwel wordt, beginnende brand) worden snel de juiste maatregelen genomen om ergere schade te voorkomen.

Maatregelen

Organiseer de bedrijfshulpverlening.

Zorg voor voldoende en goed opgeleide bedrijfshulpverleners.

Zorg dat ook op locatie binnen een paar minuten hulp kan worden verleend.

Zorg dat op de trekker of machine verbandmiddelen en zo nodig een brandblusser aanwezig zijn.

Waarborg een goede communicatie en afstemming met externe hulpverleningsorganisaties.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Leid voldoende medewerkers op als bedrijfshulpverlener. Uit de RI&E blijkt hoeveel BHV’ers er nodig zijn, afhankelijk van de risico’s in het bedrijf, spreiding van werkzaamheden, aantal medewerkers e.d.
 • Maak afspraken met opdrachtgevers over de bedrijfshulpverlening. Om snel hulp te kunnen verlenen kan het nodig zijn om de BHV'er van de andere aanwezige partijen in te schakelen als er geen eigen BHV'ers aanwezig zijn.
 • Hanteer een aan- en afmeldsysteem bij alleen werken.
 • Maak een ontruimingsplan voor bedrijfsgebouwen waar meerdere mensen werkzaam zijn.
 • Zorg dat er voldoende vluchtroutes zijn in geval van calamiteiten.
 • Zorg voor communicatiemiddelen.
 • Denk van te voren na hoe hulpverleners de plaats op het platteland of onverhard terrein kunnen vinden en bereiken. Zorg eventueel voor transport, vooral van belang bij slechte bodemgesteldheid.

Middelen

 • Zorg voor een verbanddoos BHV kleine werkunit* of autoverbanddoos in trekkers of machines. Naast de basisinhoud van de richtlijn, kan het nodig zijn om de set aan te vullen met specifieke BHV producten, zoals een tekenpincet.
 • Zorg voor een “Bedrijfsverbanddoos BHV” in de werkplaats. Naast de basisinhoud van deze grote verbanddoos, kan het nodig zijn om deze aan te vullen met specifieke BHV producten, zoals 2 snelverbanden (nr.3) voor grote verwondingen en een oogspoelfles om schadelijke stoffen uit te kunnen spoelen.
 • Zorg voor een branddeken in de werkplaats. Minimale afmetingen (1,5 x 1.5 meter).
 • Zorg bij voorkeur voor een brandblusapparaat op een voertuig. In Nederland is een brandblusapparaat, niet verplicht, behalve als de verzekering dit vereist zoals op combines e.d.
 • Zorg voor een oogspoelvoorziening op een spuitmachine voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
 • Controleer de middelen tijdig op werking, houdbaarheid en beschikbaarheid.
 • Zorg voor een “bedrijfsverbanddoos BHV” op locatie, die voldoet aan de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld door het Oranje Kruis.
 • Laat draagbare blustoestellen twee jaarlijks keuren (of als de verzekeringsmaatschapij jaarlijks eist, jaarlijks keuren). Laat brandhaspels jaarlijks keuren. Het keuren moet door een REOB gecertificeerd bedrijf gebeuren.
 • Zorg voor geschikte blusvoorzieningen.
  brandklasse waterblussers schuimblussers CO2 blussers poederblussers
  A

  papier, hout, textiel, ed.

  ja

  ja

   

  ja

  B

  brandbare vloeistoffen

   

  ja

  ja

  ja

  C

  brandbare gassen

   

   

   

  ja

  (vonk)

  elektriciteitsbranden

   

  ja

  ja

  ja

Opleiding en instructie

 • Laat de bedrijfshulpverleners een cursus bedrijfshulpverlening volgen, waarin aandacht besteedt wordt, afhankelijk van de werkzaamheden, aan de volgende onderwerpen:
  • Alleen werken.
  • Val- en beknellingsletsel.
  • In- en uitwendige bloedingen.
  • Ademnood bij meststoffen.
  • Oog en gelaatsletsel.
  • Huidirritaties, blaarvorming en vergiftigingsverschijnselen.
  • Elektriciteitsongeval.
  • Medische aandoeningen als beroerte, epilepsie, hartziekten en suikerziekte.
 • Laat de bedrijfshulpverleners regelmatig oefenen (minimaal 1 x per jaar)
 • Zorg voor na- en bijscholing van de bedrijfshulpverleners (minimaal 8 uur per twee jaar)

Specifiek voor Mechanisch Loonwerk moet aandacht worden besteed aan

 • Alleen werken
 • Beknelling/beklemming en afgerukte ledematen
 • Mixen van mest, mestopslag en giertank. (Zie ook in de arbocatalogus bij mestgassen.)

Meer Informatie

Downloads

ML - Bijlage verbanddoosBHV kleine werkunit Download

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel