Bijlage 3 - Inhoud klachtenregeling

Bijlage 3 - Inhoud klachtenregeling

In de klachtenregeling ongewenst gedrag staat aangegeven:

  • Hoe medewerkers een klacht kunnen indienen;
  • Hoe en binnen welke termijn een klacht in behandeling wordt genomen en wordt afgehandeld;
  • Wanneer een klacht ontvankelijk wordt verklaard;
  • Hoe de klachtenbehandeling verloopt en hoe het advies van de klachtencommissie tot stand komt;
  • Hoe na afsluiting van de klachtbehandeling wordt teruggekoppeld aan de klager, de aangeklaagde en aan de werkgever, indien van toepassing inclusief een voorstel voor een disciplinaire maatregel;
  • Hoe de samenstelling van de  klachtencommissie is en wie de eventuele plaatsvervangers zijn;
  • Hoe de deskundigheid, onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de leden wordt gewaarborgd