Bijlage 3 - Inhoud klachtenregeling
Bijlage 3 - Inhoud klachtenregeling

In de klachtenregeling ongewenst gedrag staat aangegeven:

  • Hoe medewerkers een klacht kunnen indienen;
  • Hoe en binnen welke termijn een klacht in behandeling wordt genomen en wordt afgehandeld;
  • Wanneer een klacht ontvankelijk wordt verklaard;
  • Hoe de klachtenbehandeling verloopt en hoe het advies van de klachtencommissie tot stand komt;
  • Hoe na afsluiting van de klachtbehandeling wordt teruggekoppeld aan de klager, de aangeklaagde en aan de werkgever, indien van toepassing inclusief een voorstel voor een disciplinaire maatregel;
  • Hoe de samenstelling van de  klachtencommissie is en wie de eventuele plaatsvervangers zijn;
  • Hoe de deskundigheid, onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de leden wordt gewaarborgd

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel