Openen van deuren van een afzetcontainer
Openen van deuren van een afzetcontainer
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Geactualiseerd: februari 2024

Een afzetcontainer die te zwaar of verkeerd beladen is kan onder spanning komen te staan. Medewerkers kunnen dan worden geraakt door de open schietende deuren of de vrijkomende lading. Het is niet altijd te zien dat een container onder spanning staat. Als met een haakarmbaksysteem wordt gewerkt kan de lading (mest, grond, ed.) tegen de containerdeuren gaan liggen als de haakarmbak van de vrachtwagen of trekker wordt gehaald (kiepen). 

Ook door het aandrukken van de lading kunnen de zijwanden van de container naar buiten worden gedrukt. Het naar buiten drukken van de zijwanden veroorzaakt spanning op de deuren. Het gevaar van deze spanning is dat deze weer vrijkomt bij het openen van de deuren.

2

Wat is de gewenste situatie?

Het openen van containerdeuren mag niet leiden tot gevaarlijke situaties.

Maatregelen

Voorkom dat containerdeuren onder spanning komen te staan. 

Plaats een systeem (veiligheidsdeursluiting, klauwhaak of ketting) dat voorkomt dat de hendel plots ongecontroleerd versnelt tijdens het opentrekken van de deurvergrendeling.

Zorg voor een borgpen over de hendel. Dan kan de container niet ongewild worden ontgrendeld.

Geef goede instructies over het veilig openen van deuren bij spanning. Ga voor het openen van containerdeuren na of er spanning op de deuren staat en neem zo nodig maatregelen. 

Veiligheidsdeursluiting

Klauwhaak 

Veiligheidshendel ter voorkoming van het openschieten van een deur.  

Toelichting op de maatregelen

 

1. Voorkomen dat deuren onder spanning komen te staan

 • Beperk de hoeveelheid mest of grond in een container.
 • Voorkom dat de mest zo stevig wordt aangedrukt, door een kraan of shovel dat de deuren onder spanning komen te staan.

2. Veiligheid container

 • Kies bij de aanschaf van een nieuwe afzetcontainer voor een container met zijsluitingen of een dubbele sluiting. Een zijsluiting voorkomt dat medewerkers de deuren van de container aan de achterzijde moeten openen.
 • Neem de inspectie van de containers (met name het hang en sluitwerk) op in het keurings- en onderhoudsschema.

Veilig openen van deuren onder spanning 

a. Controle

 • Zorg dat medewerkers een controle uitvoeren voordat zij de deur (proberen) open (te) maken:
  • Staan de zijwanden van de container bol?
  • Wijken de deuren?
  • Zijn de containerdeuren ontgrendeld en zijn de deuren moeilijk te openen?
  • Kan de borgpen van de hendelvergrendeling eenvoudig met de hand worden verwijderd? Als dat niet het geval is dan oefent de hendel kracht uit tegen de borgpen en staat er mogelijk spanning op de deur. 

b. Wat te doen bij spanning?

 • Open geen deuren als je grote weerstand ondervindt bij het induwen van de hendel. Deze kan vanwege de spanning verbogen kan zijn.
 • Haal de druk van de deuren door de mest bijvoorbeeld met een kraan van de deuren af te halen.
 • Plaats een zware machine tegen de deuren, om de spanning te verminderen, en open de deuren dan vanaf een ruime afstand met een lang touw.
 • Zorg dat anderen zich niet in de draaicirkel van de containerdeur bevinden tijdens het openen ervan.
 • Instrueer de medewerkers dat als de hendel van een container niet normaal te ontgrendelen is, de medewerker de deuren nooit met brute kracht (bijvoorbeeld een hamer of een ijzeren pijp) mag ontgrendelen.

3. Opleiding en instructie

 • Licht de medewerkers voor over de risico's van containers en deuren die onder spanning staan.
 • Zorg dat medewerkers de kenmerken van een container die onder spanning staat herkennen.
 • Zorg voor een (schriftelijk) instructie met daarin opgenomen: blijf altijd buiten de draaicirkel van de containerdeur!

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Gebruik altijd veiligheidsschoenen en werkhandschoenen. En verder op de situatie toegesneden persoonlijke beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld een stofmasker bij vrijkomen van stof).

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel