Openen van deuren van een afzetcontainer

Openen van deuren van een afzetcontainer

Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Een afzetcontainer die te zwaar of verkeerd beladen is kan onder spanning komen te staan.
Als met een haakarmbaksysteem wordt gewerkt kan de lading (mest, grond, ed.) tegen de containerdeuren gaan liggen als de haakarmbak van de vrachtwagen of trekker wordt gehaald. Als deuren onder spanning staan en als het hang- en sluitwerk slecht functioneert, kan een containerdeur openklappen. Medewerkers kunnen dan worden geraakt. Vaak is het te zien dat een container onder spanning staat.

 

2

Wat is de gewenste situatie?

Het gewild of ongewild openen van containerdeuren mag niet leiden tot gevaarlijke situaties.

Maatregelen

Neem maatregelen om te voorkomen dat containerdeuren onder spanning komen te staan.

Plaats een systeem (veiligheidsdeursluiting, klauwhaak of ketting) dat voorkomt dat de hendel plots ongecontroleerd versnelt tijdens het opentrekken van de deurvergrendeling.

Zorg voor een borgpen over de hendel. Dan kan de container niet ongewild worden ontgrendeld.

Goed

GOED
Goed

Klauwhaak.

Goed

GOED
Goed

Gebruik van een ketting

Goed

GOED
Goed

Veiligheidsdeursluiting

Goed

Veiligheidshendel die voorkomt dat de containerdeur openschiet.

GOED
Goed