Veiligheid van kinderen
Veiligheid van kinderen
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Veiligheid van kinderen op het bedrijf waar de loonwerker werkt

Als er een grote machine op bedrijf is, komen kinderen graag even kijken. Als kinderen op plaatsen komen die voor de chauffeur of machinist moeilijk te overzien zijn, kunnen er ongelukken gebeuren.

Wat is de gewenste situatie?

De agrariër is op zijn eigen bedrijf verantwoordelijk voor de veiligheid van de personen die daar verblijven.

De loonwerker is verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van het werk.

Maatregelen

Inventariseer de gevaren voor kinderen voordat het werk begint.

Maak afspraken met de agrariër over de uitvoering van het werk en over de beheersing van de risico's.

Spreek af dat er geen kinderen op het erf of perceel zijn waar met de machines wordt gewerkt.

Spreek ook af waar de kinderen wel mogen komen.

Spreek af wie daar toezicht op houdt.

Zorg voor voldoende zicht, bijvoorbeeld met extra spiegels en/of een camera-monitorsysteem. Zie ook Achteruitrijden met trekkers en grote machines.

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel