Veiligheid van kinderen

Veiligheid van kinderen

Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Veiligheid van kinderen op het bedrijf waar de loonwerker werkt

Als er een grote machine op bedrijf is, komen kinderen graag even kijken. Als kinderen op plaatsen komen die voor de chauffeur of machinist moeilijk te overzien zijn, kunnen er ongelukken gebeuren.

Wat is de gewenste situatie?

De agrariër is op zijn eigen bedrijf verantwoordelijk voor de veiligheid van de personen die daar verblijven.

De loonwerker is verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van het werk.

Maatregelen

Inventariseer de gevaren voor kinderen voordat het werk begint.

Maak afspraken met de agrariër over de uitvoering van het werk en over de beheersing van de risico's.

Spreek af dat er geen kinderen op het erf of perceel zijn waar met de machines wordt gewerkt.

Spreek ook af waar de kinderen wel mogen komen.

Spreek af wie daar toezicht op houdt.

Zorg voor voldoende zicht, bijvoorbeeld met extra spiegels en/of een camera-monitorsysteem. Zie ook Achteruitrijden met trekkers en grote machines.