Werken bij verschillende weersomstandigheden
Werken bij verschillende weersomstandigheden
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Klimaatomstandigheden kunnen zorgen voor onveilige of ongezonde situaties. Denk bijvoorbeeld aan minder alert zijn bij warm weer, Uv-straling bij een felle zon, kans op blikseminslag bij onweer, het werken op hoogte bij harde wind of uitglijden bij sneeuw en gladheid. Ook het langdurig werken in een cabine zonder airco op warme zomer dagen kan voor onveilige situaties zorgen.
Het werken in het donker brengt risico's met zich mee. Goed oogcontact met anderen is in het donker niet mogelijk.

Wat is de gewenste situatie?

Medewerkers werken veilig en gezond bij verschillende weersomstandigheden.

Maatregelen

Plan de werkzaamheden zo, dat niet te lang in ongunstige weersomstandigheden gewerkt hoeft te worden, zoals bij extreme warmte, volle zon of in de kou of bij vorst in combinatie met wind. Pas indien nodig de werktijden aan.

Stop de werkzaamheden als deze niet veilig uitgevoerd kunnen worden.

Zorg voor overleg tussen leiding en medewerkers of het werk onder de heersende klimaatomstandigheden uitgevoerd kan worden.

Zorg bij diverse weersomstandigheden voor passende beschermingsmiddelen (zie hoofdstuk persoonlijke beschermingsmiddelen).

Geef voorlichting over het nut van het dragen van de werkkleding zoals regenkleding, winterjassen, thermokleding, etc.

Laat de medewerkers de temperatuur, in de zomer, in de cabine maximaal 6 graden lager in dan de buitentemperatuur in stellen.

Zorg voor voldoende (mobiele) verlichting bij werkzaamheden in het donker.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Breng de risico’s van het buitenwerk in kaart.
 • Volg de weersberichten voor een goede planning van de werkzaamheden, waarbij onveilige of ongezonde klimaatomstandigheden worden voorkomen.
 • Zorg voor de middelen die nodig zijn voor gezond en veilig buitenwerk en maak afspraken over het gebruik van die middelen. Voorbeelden zijn:
  - handvatverwarming bij apparaten, die veel bij koud weer gebruikt worden.
  - verwarmde pauzeruimte of verwarmde bedrijfswagen bij koud weer.
  - 2 paar werkschoenen bij heel warm weer, zodat medewerkers deze om en om kunnen laten luchten.
 • Controleer regelmatig of afspraken en maatregelen effect hebben.
 • Maatregelen bij werken in de kou:
  - Stop het buiten werken als de gevoelstemperatuur -6 °C of lager is.
  - Verstek warme / isolerende kleding.
 • Maatregelen bij warm (> 25 graden):
  - Geef voorlichting over het werken in de zon, de daaraan verbonden risico's en de te nemen maatregelen.
  - Kies machines voorzien van klimaatbeheersingssysteem (airco).
  - Laat medewerkers bij warm weer regelmatig een pauze nemen, zie de  hittestresscalculator voor meer informatie.
  - Laat medewerkers niet in de volle zon werken, maar probeer bij de planning rekening te houden met de  mogelijkheid om in de schaduw te kunnen werken.
  - Verstrek zonnebrandcrème, minimaal factor 30.
  - Zorg voor drinkwater.
 • Maatregelen bij onweer:
  - Maak afspraken wanneer je moet reageren bij onweer: wanneer neem je actie.
  - Stop het werk bij naderend onweer en zorg dat medewerkers beschikken over een veilige schuilplaats.
  - Een metalen cabine (auto of kraancabine) is een veilige schuilplaats. Zorg wel dat medewerkers de deuren en ramen gesloten houden.
 • Ter informatie:
  De arbowet en -regelgeving bevat geen gedetailleerde regels over werken in verschillende weersomstandigheden. In artikel 6.1 van het Arbobesluit staat slechts dat de temperatuur op de werkplek geen schade mag veroorzaken. Mocht dit een risico zijn, dan moet de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen (lid 2). Kunnen deze beschermingsmiddelen schade aan de gezondheid niet voorkomen, dan moet de werkgever de schade aan de gezondheid beperken door de duur van de arbeid in de kou te beperken of werknemers de arbeid in de kou te laten afwisselen met een tijdelijk verblijf op een plaats met een niet-schadelijke temperatuur.

  Opleiding en instructie

 • Geef instructies over wanneer de werkzaamheden te stoppen bij storm ( > windkracht 6 werken op hoogte of hijswerkzaamheden), gladheid, kou en hitte en onweer.
 • Zorg dat werknemers de risico’s kennen van blootstelling aan Uv-straling.
 • Instrueer medewerkers over het dragen van beschermingsmiddelen.

  Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Stel beschermingsmiddelen beschikbaar, afhankelijk van het jaargetijde en de klimaatomstandigheden, vooraf aan de werkzaamheden:
  -Werkkleding (’s zomers luchtig, ’s winters thermisch).
  -Signaalkleding (broek en jas) bij werken in het donker.
  -Regenkleding.
  -Pet met nekflap of hoed met brede rand.
  -Helmmuts voor onder de veiligheidshelm.
  -Zonnebrandcrèmes.
  - Airco en verwarming op machines.
 • Zorg dat zij de voorgeschreven beschermingsmiddelen gebruiken en goed onderhouden.

Wat u verder nog moet weten

Bij het ontstaan van problemen in koude spelen de luchttemperatuur, de stofwisseling (het metabolisme), de kleding, de windsnelheid en individuele factoren als overgewicht een rol.

Op grond van de gevoeligheid van de huid zijn de verschillende huidtypes te onderscheiden.
Bij het kopen van zonnecrème is het belangrijk dat je de juiste beschermingsfactor kiest voor je huidtype. De beschermingsfactor wordt aangeduid met Sun Protection Factor (SPF) op de verpakking. De keuze van de beschermingsfactor hangt samen met je huidtype. In het algemeen gebruik altijd minimaal factor 30.

 

Bron: KWF

Meer Informatie is te vinden op:

Werken bij warm weer
Hittestress calculator
Werken bij hoge temperaturen
Gladheidsbestrijding

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel