Werken met de balenpers en perswikkelcombinatie
Werken met de balenpers en perswikkelcombinatie
Goedgekeurd door Sociale Partners

Geactualiseerd: maart 2024

Gras wordt van het land gehaald en in gewikkelde balen neergelegd. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan bij storingen. Daarnaast bestaat de kans op brand, beknelling, aanrijding of het geraakt worden door een baal. De machines moeten veilig en gekeurd zijn, beschikken over een brandblusser en de medewerkers moeten aantoonbaar zijn opgeleid en geïnstrueerd in het juist en veilig gebruik van de balenpers en perswikkelcombinatie. (In de rest van dit stuk gebruiken we alleen de term balenpers).

Gewenste situatie

Het werken met de balenpers mag niet tot ongezonde, gevaarlijke situaties of ongevallen leiden.

Maatregelen

Zorg voor een veilige en goedgekeurde machine.

Kies voor een veilige werkwijze (ook bij storingen)

Neem maatregelen om fysieke belasting (bijv. bij het tillen van folierollen) te voorkomen.

Borg dat er geen personen zich in de nabijheid van de trekker met de balenpers bevinden

Zorg dat medewerkers aantoonbaar opgeleid zijn voor het werken met de balenpers.

Toelichting op de maatregelen

1. Veilige en goedgekeurde machines

 • Gebruik bij voorkeur een trekker waarbij de aftaktussenas uitgeschakeld wordt bij het opstaan van de trekkerstoel. Is deze beveiliging niet aanwezig, dan worden schriftelijke afspraken gemaakt over het uitschakelen van de aftaktussenas bij het verlaten van de trekkercabine.
 • Zorg dat de bewegende delen volgens de gebruikershandleiding gesmeerd worden.
 • Zorg voor een brandblusser (brandklasse A) op de trekker of balenpers. Een beginnende brand moet direct kunnen worden geblust.

  Afbeelding: brandblusser op balenpers

2. Een veilige werkwijze

 • Maak afspraken dat medewerkers het veiligheidsslot van de snij-unit gebruiken voordat zij werkzaamheden uitvoeren aan de snij-unit of de opnemer. Als de verstopping niet mechanisch opgelost kan worden, dan handmatig. De machine moet dan altijd zijn uitgeschakeld (sleutel uit het contact). Ook zijn er geen andere medewerkers/omstanders in de directe nabijheid. 

 • Specifiek voor werken met de vierkante balenpers

  • Bij een knopenstoring wordt de sleutel uit het contact verwijderd, de aftaktussenas uitgezet en de vliegwielhandrem gebruikt.

   Afbeelding: Touw en knopensysteem

  • Maak schriftelijke afspraken over het uitzetten van de aftaktusenas en het gebruik van de vliegwielhandrem bij het plaatsen van de draad in de naald. Doe dit door het opstellen van een werkinstructie.

   Afbeelding: Vliegwielhandrem en vliegwiel

  • Zorg voor een goede opgang om een knopenstoring bovenop de balenpers te kunnen verhelpen.
  • Houd het antislipprofiel op het dek van het perskanaal vrij van stro/hooi om uitglijden te voorkomen.

 Afbeelding: dek van het perskanaal

  • Leg afspraken vast dat medewerkers zich alleen het dek op het perskanaal begeven als de aftaktussenas uit staat.