Werken op hoogte met de hoogwerker
Werken op hoogte met de hoogwerker
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Het werken met een hoogwerker is veilig als de hoogwerker en de medewerker in de hoogwerker niet om kunnen vallen. Zorg daarom voor hoogwerkers en materiaal dat aan de veiligheidseisen voldoet en zorg voor voldoende kennis.

 

HW

Wat is de gewenste situatie?

Medewerkers werken veilig op hoogte met behulp van een hoogwerker.

Maatregelen

Ga met het beslisschema na of de hoogwerker het meest geschikte middel is om het werk op hoogte veilig en verantwoord uit te voeren.

Gebruik hoogwerkers die CE gemarkeerd zijn, volgens de gebruikshandleiding worden gebruikt en tijdig worden onderhouden en gekeurd.

Zorg dat medewerkers gebruik kunnen maken van valbeveiliging, communicatiemiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Zorg dat de kennis en ervaring van de medewerkers is afgestemd op de gevaren, de werkzaamheden en de omgeving van de werkplek.

Zorg voor de juiste instructies en afspraken vooraf.

 

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Bepaal vooraf of de inzet van een hoogwerker mogelijk is. Dit doe je op basis van de bereikbaarheid van het werk, de terreinomstandigheden en de aard van het werk.
 • Ga na welke hoogwerker het beste kan worden ingezet; hoogwerkers zijn er in allerlei soorten en maten.
 • Zorg dat de door de fabrikant opgestelde gebruiksaanwijzing aanwezig is en dat de aanwijzingen erin worden opgevolgd.
 • Zorg voor goede communicatiemiddelen tussen de medewerker op hoogte en de werker op de grond. Laat een medewerker niet op hoogte werken zonder een collega in de buurt, die hulp kan bieden in nood.
 • Check of er voldoende ruimte is om af te stempelen en of de ondergrond hiervoor voldoende draagkracht heeft. Check dit zelf en bespreek dit eventueel met de opdrachtgever. Pas als dat nodig is extra voorzieningen toe, bijvoorbeeld: rijplaten.
 • Beoordeel hoe materialen naar boven kunnen worden gebracht. Kleine materialen kunnen mee in de werkbak. Voor grote materialen moet een andere oplossing gekozen worden.
 • Spreek met medewerkers af dat zij voor het werk de (veiligheids)voorzieningen checken:  de relingen, sluiting van het toegangshek, noodstopvoorzieningen, de mast, het oliepeil, het brandstofpeil en de bandenspanning.
 • Gebruik de hoogwerker niet om medewerkers naar hoger gelegen plekken te transporteren: in- en uit de werkbak stappen is verboden.
 • Voorkom dat derden getroffen worden door vallende objecten.
 • Houd toezicht op de naleving van de gemaakte afspraken.
 • Zorg voor een valbeperkende gordel (B) voor werkzaamheden in een hoogwerker.
  Bij het werken in een hoogwerker boven het water wordt een redvest gedragen en wordt geen gebruik gemaakt van de  valbeperkende gordel die je binnen de werkbak houdt.
 • Check de gebruikshandleiding voor de juiste bevestigingspunten.

 

werkbak zonder kwast


Bron: AI-17 Hijs en hefmiddelen SDU uitgever

A: Onjuiste gordel. De bevestiging van de werkbak is hierop niet berekend en de gordel kan te lang zijn waardoor je toch de grond raakt.
B: De juiste valbeperkende gordel. Deze VOORKOMT dat je uit de werkbak kan vallen.

Gereedschap, machines en apparaten

 • Zorg dat hoogwerker CE gemarkeerd is en goed onderhouden wordt, opgeslagen en gekeurd worden volgens de gebruikshandleiding.
 • Laat de hoogwerker minimaal één keer per jaar keuren door een deskundig persoon, rechtspersoon of instelling. Zie machineveiligheid.
 • Huur je een hoogwerker check dan:
  - of de hoogwerker recentelijk is gekeurd. Vraag naar het keuringsbewijs, zijn keuringsstickers aanwezig en goed leesbaar?;
  - of de handleiding beschikbaar is;
  - of de noodstop en benedenbediening werkt;
  - of er geen beschadigingen of lekkages zijn die tot onveiligheid kunnen leiden ( hydraulische leidingen of de mast).
 • Huur ook de valbeperkende gordel met harnas. Controleer of deze gekeurd en onbeschadigd zijn, en geschikt om een val te voorkomen. Pos lijn klein   harnasgordel klein
 • Stel een hoogwerker buiten gebruik als merk en herkenningstekens e.d. (onder andere toegestane belasting) niet meer te lezen zijn en als er gebreken, vervormingen of beschadigingen zijn.

Opleiding en instructie

 • Licht medewerkers, die werkzaamheden op hoogte uitvoeren, voor over de risico’s en de maatregelen. Zorg dat de bediening vooraf bij hen bekend is; bij elke hoogwerker werkt dit net weer iets anders. Betrek hen bij het bedenken van veilige werkwijzen.
 • Zorg dat de door de fabrikant opgestelde gebruikshandleiding bij de hoogwerker aanwezig is en dat de betrokkenen de gebruikshandleiding niet alleen lezen, maar ook begrijpen en volledig kunnen toepassen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Gebruik een beveiliging tegen vallen. Dit is een korte lijn (valbeperkende gordel) met harnasgordel. Zorg dat medewerkers voldoende kennis hebben voor het gebruik van deze beveiliging.
  Bij het werken in een hoogwerker boven het water wordt een redvest gedragen en wordt geen gebruik gemaakt van de  valbeperkende gordel die je binnen de werkbak houdt.
 • Draag veiligheidsschoenen en een helm tijdens het werken met een hoogwerker.

BHV

 • Laat de BHV’ers bespreken hoe mensen te redden bij calamiteiten op hoogte. Bijvoorbeeld in de hoogwerker, met medewerkers en in een valbeperkende gordel.
 • Laat BHV'ers met de medewerkers oefenen.

Meer informatie

Download LMRA Veilig werken met een hoogwerker als PDF

Goed en fout

GOED
Goed
Zijn de stickers goed leesbaar?

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel