Openen van deuren van een afzetcontainer

Openen van deuren van een afzetcontainer

Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Inspectie SZW

Een afzetcontainer die te zwaar of verkeerd beladen is kan onder spanning komen te staan.
Als met een haakarmbaksysteem wordt gewerkt kan de lading (mest, grond, ed.) tegen de containerdeuren gaan liggen als de haakarmbak van de vrachtwagen of trekker wordt gehaald. Als deuren onder spanning staan en als het hang- en sluitwerk slecht functioneert, kan een containerdeur openklappen. Medewerkers kunnen dan worden geraakt. Vaak is het te zien dat een container onder spanning staat.

 

2

Wat is de gewenste situatie?

Het gewild of ongewild openen van containerdeuren mag niet leiden tot gevaarlijke situaties.

Maatregelen

Neem maatregelen om te voorkomen dat containerdeuren onder spanning komen te staan.

Plaats een systeem (veiligheidsdeursluiting, klauwhaak of ketting) dat voorkomt dat de hendel plots ongecontroleerd versnelt tijdens het opentrekken van de deurvergrendeling.

Zorg voor een borgpen over de hendel. Dan kan de container niet ongewild worden ontgrendeld.

Goed en fout

GOED
Goed
Klauwhaak.

Goed en fout

GOED
Goed
Gebruik van een ketting

Goed en fout

GOED
Goed
Veiligheidsdeursluiting

4
Bron; AC Afvalbranche

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Beperk de hoeveelheid mest of grond in een container.
 • Voorkom dat de mest zo stevig wordt aangedrukt, door een kraan of shovel dat de deuren onder spanning komen te staan.
 • Zorg dat anderen zich niet in de draaicirkel van de containerdeur bevinden tijdens het openen ervan.
 • Instueer de medewerkers dat als de hendel van een container niet normaal te ontgrendelen is, de medewerker de deuren nooit met brute kracht (bijvoorbeeld een hamer of een ijzeren pijp) mag ontgrendelen.
 • Haal de druk van de deuren door de mest bijvoorbeeld met een kraan van de deuren af te halen.
 • Plaats een zware machine tegen de deuren, om de spanning te verminderen, en open de deuren dan vanaf een ruime afstand met een lang touw.

Gereedschap, machines en apparaten

 • Neem de inspectie van de containers (met name het hang en sluitwerk) op in het keurings- of onderhoudsschema.
 • Kies bij de aanschaf van een nieuwe afzetcontainer voor een container één met zijsluitingen of een dubbele sluiting.
 • Een zijsluiting voorkomt dat medewerkers de deuren van de container aan de achterzijde moeten openen.

Opleiding en instructie

 • Licht de medewerkers voor over de risico's van containers en deuren die onder spanning staan.
 • Zorg dat medewerkers de kenmerken van een container die onder spanning staat herkennen.
 • Zorg voor een (schriftelijk) instructie.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Gebruik altijd veiligheidsschoenen en werkhandschoenen. En verder op de situatie toegesneden persoonlijke beschermingsmiddelen.