Takkenversnipperaar

Takkenversnipperaar

Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Inspectie SZW

Werken met een takkenversnipperaar brengt grote gevaren met zich mee. Dat komt door:

 • de draaiende delen van de versnipperaar die het hout naar binnen trekken en verkleinen;
 • de wegslaande takken bij de invoertrechter;
 • de wegvliegende delen die de afvoerpijp met grote snelheid verlaten.

Wat is de gewenste situatie?

De werkplek en werkomgeving zijn zo veilig en gezond mogelijk.

De takkenversnipperaar is veilig en wordt conform de gebruikshandleiding gebruikt en onderhouden.

De medewerkers zijn voldoende deskundig en geïnstrueerd.

De leiding houdt toezicht op de gemaakte afspraken.

Maatregelen

Werk met een CE-gemarkeerde machine, inclusief documentatie en gebruikshandleiding.

Laat bij een machine van voor 1995 een machineveiligheidsbeoordeling uitvoeren door een deskundige.

Zorg dat de kennis en ervaring van medewerkers is afgestemd is op de gevaren van het werk en de omgeving.

Zorg dat medewerkers een aantoonbare instructie hebben ontvangen.

Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen.

Goed en fout

GOED
Goed
Juiste invoerplaats
FOUT
Fout
Onjuiste invoerplaats

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Beoordeel de werkplek vooraf op veiligheid en stem de inzetbaarheid van mens en machine daar op af. Denk ook aan plaatsen waar takken in contact met hondenpoep of andere verontreinigingen komen en neem maatregelen.
 • Maak afspraken met de opdrachtgever of wegbeheerder over het markeren, afzetten of afsluiten van de werkomgeving. Check of passende maatregelen zijn genomen. Kijk op Werken langs de weg.
 • Voorkom struikelgevaar. Zorg voor voldoende ruimte rond de machine.
 • Vermijd het gevaarlijke gebied voor de invoertrechter. Voer de takken op een veilige plek in.
 • Pas op terugslag van hout. Vooral zware stukken en lange takken kunnen gevaarlijk zijn. Bij machines met een rechtsomdraaiend vliegwiel met snijsysteem hebben de takken de neiging om naar rechts te slaan. Ga daarom links van de invoertrechter staan.
 • Kom nooit met handen of voeten in de geleidebak of trechter. De takresten worden bij een volgend gebruik vanzelf naar de messen getrokken en verwerkt.

Gereedschap, machines en apparaten

 • Zorg voor een takkenversnipperaar die voldoet aan de CE-norm. Laat oudere machines beoordelen door een veiligheidskundige en eventueel aanpassen.
 • Controleer de takkenversnipperaar regelmatig en onderhoud hem goed.
 • Controleer voor gebruik altijd de werking van de veiligheidshandel. Deze moet met geringe kracht te bedienen zijn.
 • Controleer ook de overige in de gebruikshandleiding genoemde punten. Meld elk defect aan de leidinggevende. Het is niet toegestaan om een onveilige machine te gebruiken.
 • Laat jaarlijks een veiligheidskeuring door een deskundige uitvoeren.
 • Bij onderhoud en het opheffen van storingen: schakel de machine uit, zet de motor af en haal de contactsleutel er uit. Begin pas als de machine volledig stilstaat en uitgedraaid is. Let op: de messen van de machine kunnen lang blijven draaien. Kijk op verstoppingen en storingen oplossen en machines onderhouden.

Opleiding en instructie

 • Zorg dat de bediener van de takkenversnipperaar voldoende deskundig is en een aantoonbare instructie heeft ontvangen.
 • Bespreek de bijzonderheden en gevaren voor aanvang van het werk.
 • Bespreek ongevallen en bijna-ongevallen die in het bedrijf of in de sector hebben plaats gevonden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Gebruik altijd gehoorbescherming
 • Gebruik oog- of gelaatsbescherming
 • Draag glad afgewerkte en nauwsluitende kleding, bij voorkeur een snipperoverall. Deze is ook verkrijgbaar met zaagbeveiliging in de broekspijpen (voor als ook gezaagd wordt) en ook in combinatie met signaaluitvoering (als langs de weg gewerkt wordt).
 • Draag nauwsluitende handschoenen en veiligheidsschoenen of veiligheidslaarzen.
 • Draag een helm, als er kans is op wegzwiepende of vallende takken.
 • Draag signaalkleding bij werken in de openbare ruimte.
 • Bespreek met de leidinggevende als persoonlijke beschermingsmiddelen niet comfortabel zitten, verouderd of defect zijn.

Meer informatie