Werken met de hogedrukreiniger (tot 250 bar)

Werken met de hogedrukreiniger (tot 250 bar)

Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Inspectie SZW

Het werken met een hogedrukreiniger brengt een hoge lichamelijke belasting met zich mee. Deze wordt veroorzaakt door de trillingen van de lans en door het opvangen van de terugslagkracht van de lans. Ook ontstaat schadelijk geluid als gevolg van de waterstraal op het af te spuiten materiaal. Een ander gevaar is de kracht van de waterstraal. Als het lichaam geraakt wordt door een hoge druk vloeistofstraal, dringt deze diep in het lichaam door.

Wat is de gewenste situatie?

Het werken met de hogedrukspuit is veilig.

Maatregelen

Laat het hogedrukreingen uitvoeren door geïnstrueerd personeel.

Gebruik adequate persoonlijke beschermingsmiddelen zoals beschermde kleding, gelaats- en gehoorbescherming en laarzen.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Gebruik zo min mogelijk verbindingselementen in de spuitlans, dit om lekkages te voorkomen.
 • Zorg voor een spuitlans van minimaal 75 cm. lengte.
 • Werk bij voorkeur met een breedstraalnozzle.
 • Zorg voor laarzen voorzien van een antislipzool.
 • Stem de manier van werken af op de vervuiling, de gebruikte materialen en de ondergrond.
 • Bespaar reinigingstijd met de hogedrukspuit door vooraf in te weken.
 • Zet losse, te reinigen, onderdelen vast.
 • Zorg bij heetwater reinigen voor persoonlijke beschermingsmiddelen die voldoende bescherming tegen heet water bieden. Denk hierbij aan laarzen, rubberen handschoenen en een regenoverall.
 • Zorg voor een oogspoelmogelijkheid in de buurt om (ondanks toegepaste bescherming) de ogen te kunnen spoelen.
 • Stel de temperatuur af boven de 60 °C of gebruik alleen koud water. Omdat er bij het gebruik van een hogedrukreiniger veel nevel ontstaat, bestaat er gevaar voor besmetting met mogelijke legionella.
 • Spoel de hogedrukreiniger door voor het gebruik. Dit om eventuele legionella besmetting weg te kunnen spoelen.
 • Laat een jeugdige (16-/17-jarige) in totaal maximaal 3 uur per dag werken met een breedstraalnozzle. Houd hierbij altijd goed toezicht en zorg dat de juiste PBM’s gedragen worden. Laat ze vanwege het hoge trillingsniveau niet werken met een vuilfrees, en niet met een hogedrukreiniger die veel lawaai produceert (> 85 dB(A) of een piekgeluidsdruk van 140 dB(A)). Zie ook het stuk over Jongeren.

Let verder op het volgende:

 • Werk niet langer dan 1 uur met een vuilfrees.
 • Zorg dat werknemers de bedieningshendel aan het pistool niet vastzetten.
  vastzetten spuitpistool
 • Zorg voor de juiste toebehoren, draai- of snelkoppelingen, deze vergemakkelijken het spuiten.
 • Controleer elektriciteitskabels regelmatig op deugdelijkheid.
 • Zorg voor een oogspoelmogelijkheid in de buurt om (ondanks toegepaste bescherming) de ogen te kunnen spoelen.
 • Zorg voor minimaal jaarlijks onderhoud van de machine, controleer de slangen op lekken.

Opleiding en instructie

Geef medewerkers een aantoonbare voorlichting over het veilig en gezond werken met de hogedrukreinger. De inhoud van deze arbocatalogus kan daarvoor dienen.

hd1a
Niet zo!
(tegen de wind in spuiten).

hd2a
Maar zo. (met de wind mee).

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Draag een gelaatsscherm, gehoorbescherming (gehoorkappen of otoplastieken), spuitpak / regenpak en laarzen.