Werken met de hogedrukreiniger (tot 250 bar)

Werken met de hogedrukreiniger (tot 250 bar)

Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Inspectie SZW

Het werken met een hogedrukreiniger brengt een hoge lichamelijke belasting met zich mee. Deze wordt veroorzaakt door de trillingen van de lans en door het opvangen van de terugslagkracht van de lans. Ook ontstaat schadelijk geluid als gevolg van de waterstraal op het af te spuiten materiaal. Een ander gevaar is de kracht van de waterstraal. Als het lichaam geraakt wordt door een hoge druk vloeistofstraal, dringt deze diep in het lichaam door.

Wat is de gewenste situatie?

Het werken met de hogedrukspuit is veilig.

Maatregelen

Laat het hogedrukreingen uitvoeren door geïnstrueerd personeel.

Gebruik adequate persoonlijke beschermingsmiddelen zoals beschermde kleding, gelaats- en gehoorbescherming en laarzen.

Controleer voor dat je begint met je werkzaamheden of de hogedrukspuit in orde is.
- Is de slang vrij van scheuren, knikken en knopen?
- Zitten alle koppelingen goed vast?
- Is de nozzle vrij van verstoppingen?
- Verkeert de elektriciteitskabel in een goede staat?

Gebruik alleen originele nozzles.

Gebruik een spuitlans van minimaal 75 cm lengte. Dit is de afstand tussen de nozzle-openingen van de spuitkop en de voorzijde van de beschermbeugel.

Voorkom het werken met een onnodige hoge werkdruk.

Werk op een stroeve ondergrond, zonder obstakels.

Zet alles wat je weg kan spuiten goed vast.

Zorg voor ruime afstand tot andere personen zodat je deze niet kunt raken met de hogedrukspuit.

Draag persoonlijke beschermingsmiddelen, in ieder geval een spuitpak, spuitlaarzen en handschoenen, gehoorbescherming,  evt. kniebescherming  (voor het afspuiten van de onderkant van een machine) en een gelaatsscherm.

Als je te maken hebt met gevaarlijke stoffen, draag dan ook adembescherming. Een regenpak beschermd alleen tegen nat worden en is niet voldoende!

Onderbreek regelmatig de spuitwerkzaamheden om verontreinigingen te verwijderen en water af te voeren.

Laat slangen en apparatuur niet langdurig in een warme omgeving liggen in verband met de groei van onder andere legionella.

Voorkom dat slangen lek gaan door ze op te ruimen. Een slang gaat zeker weten kapot als er met een machine over heen gereden wordt.

Als je tijdens het spuiten ontdekt dat de slang kapot is, stop dan je werkzaamheden. (Met tape of een hand op het lek toch je klus afmaken is uit den boze!) Als de slang vervangen is kan je weer verder.

TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN

Spuit van het lichaam weg en met de wind mee.

Spuit bij voorkeur onder een hoek van 45 graden.

Spuit nooit op elektrische leidingen en ook niet op de hogedrukreiniger zelf.

Schakel bij het verwisselen van spuitgereedschap, spuitkoppen en nozzles de installatie uit.

Als je werkt met een stoomcleaner in een inpandige wasplaats, zorg dan voor voldoende ventilatie. (vanwege het inademen van de eventuele dieseluitlaatgassen, maar ook het inademen van de nevel met deeltjes machinevuil) Zet de stoomcleaner op diesel buiten.

Blokkeer de bedieningshandel van het pistool niet.

Reinig schoenen en kleren nooit met hoge druk.

Spuit niet op personen. De waterstaal is vlijmscherp en gaat door de huid heen, dringt diep in de weefsels en kan zo grote beschadigingen en diepe wonden veroorzaken. Aan de buitenkant is daar weinig tot niets van te zien. Slachtoffers wordt geadviseerd de behandelend arts te vragen informatie in te winnen bij deskundige artsen.

Zorg dat elektrische apparaten niet nat worden.

Houd kabels uit het water. Hang ze op als het risico op nat worden aanwezig is.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Gebruik zo min mogelijk verbindingselementen in de spuitlans, dit om lekkages te voorkomen.
 • Zorg voor een spuitlans van minimaal 75 cm. lengte.
 • Werk bij voorkeur met een breedstraalnozzle.
 • Zorg voor laarzen voorzien van een antislipzool.
 • Stem de manier van werken af op de vervuiling, de gebruikte materialen en de ondergrond.
 • Bespaar reinigingstijd met de hogedrukspuit door vooraf in te weken.
 • Zet losse, te reinigen, onderdelen vast.
 • Zorg bij heetwater reinigen voor persoonlijke beschermingsmiddelen die voldoende bescherming tegen heet water bieden. Denk hierbij aan laarzen, rubberen handschoenen en een regenoverall.
 • Zorg voor een oogspoelmogelijkheid in de buurt om (ondanks toegepaste bescherming) de ogen te kunnen spoelen.
 • Stel de temperatuur af boven de 60 °C of gebruik alleen koud water. Omdat er bij het gebruik van een hogedrukreiniger veel nevel ontstaat, bestaat er gevaar voor besmetting met mogelijke legionella.
 • Spoel de hogedrukreiniger door voor het gebruik. Dit om eventuele legionella besmetting weg te kunnen spoelen.
 • Laat een jeugdige (16-/17-jarige) in totaal maximaal 3 uur per dag werken met een breedstraalnozzle. Houd hierbij altijd goed toezicht en zorg dat de juiste PBM’s gedragen worden. Laat ze vanwege het hoge trillingsniveau niet werken met een vuilfrees, en niet met een hogedrukreiniger die veel lawaai produceert (> 85 dB(A) of een piekgeluidsdruk van 140 dB(A)). Zie ook het stuk over Jongeren.

Let verder op het volgende:

 • Werk niet langer dan 1 uur met een vuilfrees.
 • Zorg dat werknemers de bedieningshendel aan het pistool niet vastzetten.
  vastzetten spuitpistool
 • Zorg voor de juiste toebehoren, draai- of snelkoppelingen, deze vergemakkelijken het spuiten.
 • Controleer elektriciteitskabels regelmatig op deugdelijkheid.
 • Zorg voor een oogspoelmogelijkheid in de buurt om (ondanks toegepaste bescherming) de ogen te kunnen spoelen.
 • Zorg voor minimaal jaarlijks onderhoud van de machine, controleer de slangen op lekken.

Opleiding en instructie

Geef medewerkers een aantoonbare voorlichting over het veilig en gezond werken met de hogedrukreinger. De inhoud van deze arbocatalogus kan daarvoor dienen.

hd1a
Niet zo!
(tegen de wind in spuiten).

hd2a
Maar zo. (met de wind mee).

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Draag een gelaatsscherm, gehoorbescherming (gehoorkappen of otoplastieken), spuitpak / regenpak en laarzen.