Bedrijfshulpverlening Paardenhouderij
Bedrijfshulpverlening Paardenhouderij

Ondanks alle genomen veiligheidsmaatregelen kan er altijd iets mis gaan in een bedrijf, waardoor eerste hulp moet worden verleend of een (beginnend) brandje worden geblust. In ernstige gevallen kan het zelfs zover komen dat de stallen en overige bedrijfsruimten moeten worden ontruimd.

Op paardenhouderij bedrijven met in het bijzonder de maneges, zijn relatief altijd veel bezoekers aanwezig. Dit betekent  voor de organisatie van de bedrijfshulpverlening dat er een calamiteiten plan aanwezig dient te zijn dat specifiek is afgestemd op de betreffende accommodatie.

Wat is de gewenste situatie?

In geval van een calamiteit (val van een paard, ongeval, iemand die onwel wordt, beginnende brand) worden snel de juiste maatregel(en) genomen om (ergere) schade te voorkomen.

Maatregelen

Organiseer de bedrijfshulpverlening.

Zorg voor voldoende en goed opgeleide bedrijfshulpverleners, afgestemd op de risico's binnen het bedrijf (in de RI&E).

Zorg dat op de plaats waar arbeid wordt verricht (nabij rijbanen, stallen) verbandmiddelen en zo nodig een brandblusser aanwezig zijn.

Waarborg een goede communicatie en afstemming met parate externe hulpverleningsorganisaties.

Zorg ervoor dat, in geval van calamiteiten, uw bedrijfshulpverleners duidelijk herkenbaar zijn (bijvoorbeeld door een fluoricerend vestje met vermelding BHV-er).

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Leid voldoende medewerkers op als bedrijfshulpverlener. Tijdens rijlessen is de instructeur de aangewezen persoon om eerste hulp te verlenen na bijvoorbeeld de val van een paard. Zorg ervoor dat de begeleider van een buitenrit eerste hulp kan verlenen en altijd basis verbandmateriaal bij zich heeft (verbandmateriaal gebaseerd op inhoud verbanddoos type B).
 • Maak een calamiteiten plan voor uw accommodatie en stem deze af met de plaatselijke brandweer.
 • Maak een plattegrond van uw accommodatie en hang deze op meerdere plaatsen zichtbaar en voor iedereen toegankelijk op. Vermeld op de plattegronden waar de nooduitgangen, telefoon, blusapparaten en EHBO middelen aanwezig zijn. Naast de plattegronden en bij de telefoon moet ook een lijst aanwezig zijn met vermelding van het landelijk alarmnummer 112 en de actuele telefoonnummers van dierenartsen uit de regio.
 • Zorg voor communicatiemiddelen. Dit betekent dat voor het inroepen van hulp voor de telefoon voor iedereen toegankelijk moet zijn.
 • Wanneer het voor u moeilijk is om er voor te zorgen dat er vanuit uw bedrijf altijd een BHV- er aanwezig is, kunt u ook aan uw (pension) klanten vragen of zij in het bezit zijn van een BHV- opleiding. Als deze klanten beschikbaar zijn en mee willen werken, kunt u hun opnemen in uw BHV- organisatie. Er dienen dan wel duidelijke afspraken over een daadwerkelijke aanwezigheid te worden gemaakt.

Middelen

 • Zorg voor een Basis Verbandkoffer BHV op locatie, die voldoet aan de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld door het Oranje Kruis.
 • Zorg voor een kleine verbanddoos type B, in het geval van begeleide buitenritten. Naast de al complete basisinhoud van de richtlijn, kan het nodig zijn om de set aan te vullen met specifieke BHV producten, zoals een tekenpincet.

Opleiding en instructie

 • Laat de bedrijfshulpverleners een cursus bedrijfshulpverlening volgen, waarin aandacht besteedt wordt aan de volgende onderwerpen:
  • Letsel na val van een paard .
  • In- en uitwendige bloedingen.
  • Huidirritaties, blaarvorming.
  • Elektriciteitsongeval.
  • Medische aandoeningen als beroerte, epilepsie, hartziekten en suikerziekte.
  • Reanimatie, gebruik van een AED.
 • Laat de bedrijfshulpverleners regelmatig oefenen (minimaal 1 x per jaar)
 • Zorg voor na- en bijscholing van de bedrijfshulpverleners (bijvoorbeeld 8 uur per twee jaar)
 

Specifiek voor de paardenhouderijen moet aandacht worden besteed aan

 • Evacuatie van medewerkers, bezoekers, vrijwilligers, eventuele opvang van de paarden. Speciale aandacht bij de organisatie van wedstrijden, buitenritten en zomerkampen.
 • Speciale aandacht voor letsel na val van een paard. De bedrijfshulpverlener zal een inschatting moeten maken over de ernst van de situatie. Wees hierbij bedacht op inwendig letsel. Vaak is snelle actie gewenst.
 • Bij reanimatie is het gebruik van een AED sterk aan te bevelen. Zeker op plaatsen waar veel bezoekers/klanten komen. Dit is vaak het geval bij manegebedrijven met een sterk in leeftijd variërend publiek.

Meer Informatie

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel