Valgevaar van vlieringen, hooizolders, terrassen en in mestputten

Valgevaar van vlieringen, hooizolders, terrassen en in mestputten

Op vlieringen en hooizolders brengen openingen in de wanden en de vloeren en open zolders het risico op vallen met zich mee. Ook aanwezige mestputten kunnen valgevaar opleveren en ernstig letsel veroorzaken.

Wat is de gewenste situatie?

Op vlieringen en hooizolders en bij mestputten kan veilig worden gewerkt. Mits men de nodige voorzorgsmaatregelen neemt. Om vallen te voorkomen zijn de openingen in de wanden en vloeren, waar nodig, beveiligd en afgeschermd.

Maatregelen

Als het valgevaar 2,5 meter of meer is: breng doelmatig leuning- of hekwerk aan.

Als er sprake is van risicoverhogende omstandigheden: breng dan ook bij valgevaar onder de 2,5 meter doelmatig leuning- of hekwerk aan. Risicoverhogende omstandigheden zijn: gevaar van vallen op of langs uitstekende delen, vallen op het verkeer en vallen in het water en vallen van het terras bij achteruit lopen en aanschuiven van stoelen.

Zorg dat werkvloeren altijd gesloten, dichtgelegd of beschut zijn.

Zorg voor een vaste trap of stevig geplaatste vlakke ondergrond(gezekerde) ladder om op een vlieringen of hooizolders te klimmen. Plaats ladders voldoende hoog boven de vloer van de zolder uit. (zie gebruik ladders).

Toelichting op de maatregelen

 • Zorg dat leuning- en hekwerk aan de volgende eisen voldoet:
  • De randbeveiliging aan de bovenzijde is voorzien van een stevige leuning op ten minste 1,0 meter boven het werkvlak.
  • Op circa 55 cm is een tussenregel aangebracht.
  • Indien zolders en vlieringen regelmatig worden gebruikt en er redelijkerwijs de mogelijkheid is dat personen worden getroffen door vallende voorwerpen moeten de open constructies die aan de onderzijde aansluiten op het werkvlak zijn voorzien van een kantplank van 15 cm hoog. Als uitsteeksels het aansluiten verhinderen, is hierop een afwijking van 15 cm toegestaan. Tref dan wel maatregelen om te voorkomen dat personen worden getroffen door voorwerpen die door de ontstane openingen vallen of rollen. Zorg dat de openingen een kubus van 47 cm niet kunnen doorlaten.
  • Zorg dat werkvloeren altijd gesloten, dichtgelegd of beschut zijn. Kleine openingen zijn toegestaan, bijvoorbeeld voor afwateringsdoeleinden. Zorg dat de openingen een kubus van 8 cm niet kunnen doorlaten.
 • Als de arbeid op meer dan 4 meter afstand van de rand van het werkvlak wordt uitgevoerd en de arbeidszone en de weg daarnaartoe duidelijk zijn gemarkeerd, kan randbeveiliging achterwege blijven.
 • Plaats de ladder stevig geplaatst op een vlakke stabiele ondergrond voldoende hoog boven de vloer van de ladder uitstekend (zie ladders) en zeker de ladder met een verdiepingshaak.
 • Indien de arbeidszone en de weg daarnaartoe zijn afgezet met bijvoorbeeld lint of schragen, kan de afstand tot 2,0 meter van de rand van het werkvlak worden beperkt.
 • Zorg ervoor dat de mestput met behulp van een mobiel hekwerk kan worden afgezet of is voorzien van een aangesloten afdak of deksel.
 • Zorg dat hooi-,stro- en kuilbalen bij het inschuren correct en stevig worden gestapeld. Onjuist gestapelde balen kunnen bij het betreden/beklimmen van de opslag ook voor valgevaar zorgen.
 • Zorg er altijd voor dat bij het uitschuren geen kinderen in de buurt zijn.
 • Indien afscherming voor derden moeilijk haalbaar is, waarschuw met pictogrammen en markeer de toegang met een rood-witte kunststof ketting.
 • Zorg bij terrassen voor een afscherming bij de terrasrand, zodat personen bij achterwaarts lopen of bij het aanschuiven van stoelen, e.d. niet van het terras kunnen vallen.

paardenhouderij valgevaar hoger gelegen vlieringruimten en mestputten mobiel hekwerk
Voorbeeld mobiel hekwerk

paardenhouderij valgevaar hoger gelegen vlieringruimten en mestputten verkeerd gestapelde hooibalen
Voorbeeld onjuist gestapelde balen

Goed en fout

FOUT
Fout