Veilig werken met stap- en trainingsmolens

Veilig werken met stap- en trainingsmolens

Het werken met een stap/trainingsmolen kan gevaren veroorzaken. Stap/trainingsmolens kunnen op zichzelf gevaarlijk zijn of dat worden door veroudering of slijtage.

paardenhouderij stap en trainingsmolens introfoto

Soms worden stap/trainingsmolens gewijzigd of zelf gemaakt, waarbij de gevolgen voor de veiligheid soms onvoldoende bekend zijn bij betrokkenen (zie ook machineveiligheid algemeen).

Wat is de gewenste situatie?

Stap/trainingsmolens vanaf 1995 zijn voorzien van een CE-conformiteitsverklaring, een schriftelijke EU-verklaring van overeenstemming, waarin is vastgelegd dat de machine voldoet aan de minimumeisen betreft veiligheid die Europees zijn vastgelegd.

Stap/trainingsmolens van voor 1995 voldoen aan de eisen uit hoofdstuk 7 van het Arbobesluit.

Maatregelen

Scherm bewegende delen af bij de bron.

Zorg voor deskundig personeel.
Laat de elektrische installatie regelmatig controleren en indien nodig repareren door een deskundige. (zie ook Elektriciteit)

Voorkom schrikreacties bij paarden en pony's.

Voorkom dat personen in aanraking kunnen komen met paarden en pony's in de stap/trainingsmolen.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Breng een beschermkast aan:
  • over of om de aandrijving en de delen van de vaste centrale constructie
  • de in het centrum ronddraaiende molendelen die afknelgevaar kunnen veroorzaken
 • Breng aan de buitenkant van de stap/trainingsmolen een voldoende hoge (ca. 1.80 m) afscherming (zie foto) aan. Deze afscherming dient zodanig te zijn dat tijdens bedrijf de stapruimte is afgeschermd voor personen. Hiervoor zijn diverse oplossingen, bijvoorbeeld: standaard ruitgaas (5 cm x 5 cm), rubber platen, planken (voldoende dicht op elkaar of windbreekgaas).
 • Houd een veiligheidsafstand aan tot de plaatsen waar beknellingsgevaar kan optreden.
 • Zorg er voor dat men (met name kinderen) niet onder of over de toegang
 • Voorzie het toegangshek van een sluiting die door kleine kinderen niet is te openen (voldoende hoog of sleutelslot).
 • Breng een altijd te bereiken noodstop aan in de directe omgeving van de trainingsmolen.

stapmolen veilig

Opleiding en instructie

 • Zorg voor goed opgeleid personeel door het geven van voorlichting en instrueer gebruikers van de stap/trainingsmolens.
 • Maak een afsluitbare bedieningskast of knop met sleuteluitvoering, zodat de stap/trainingsmolen alleen door kundig personeel/gebruikers kan worden bediend.
 • Hang een werkinstructie in of bij de bedieningskast.
 • Breng waarschuwingen aan op gevaarlijke plaatsen met behulp van pictogrammen.

Wat u verder nog moet weten

Bij het werken in de nabijheid van elektrische installaties wordt gebruik gemaakt van procedures om de kans op een ongeluk zo klein mogelijk te maken. De laagspanningsbundel geeft hiervoor geen kant en klare procedures, maar geeft wel de kernpunten waarbij het maken van bedrijfsgerichte procedures tenminste rekening mee moet worden gehouden. In deze laagspanningsbundel wordt bijvoorbeeld aangegeven hoe de installatieverantwoordelijke de variabele inspectietermijn van een half jaar tot 7 jaar vaststelt. Afhankelijk van het risico horen hierbij een aantal weegpunten. Hoe groter het risico des te hoger het aantal weegpunten. Het totaal aantal weegpunten geeft het inspectietermijn aan voor een elektrisch arbeidsmiddel.

Meer informatie