Dienstreizen

Dienstreizen

Dienstreizen kunnen afhankelijk van de bestemming gevaren veroorzaken. Goede voorbereiding en afspraken over de te nemen maatregelen kunnen de risico's verminderen.

Wat is de gewenste situatie?

Dienstreizen veroorzaken geen gezondheidsrisico's.

Maatregelen

Inventariseer de risico's van dienstreizen.

Neem vooraf passende maatregelen op basis van de inventarisatie.

Bespreek de maatregelen met betrokkenen.

Medewerkers-checklist

Print alleen de checklist

Toelichting

Een dienstreis is een reis die een medewerker in het kader van het uitoefenen van zijn functie maakt, naar een plaats die niet zijn gebruikelijke werkplek is.

Organisatie en voorbereiding

 • Zorg voor een bedrijfsbeleid voor dienstreizen.
 • Beschrijf bijvoorbeeld:
  • Reis- en rusttijden.
  • Veiligheidsprocedures en -trainingen.
  • Wat doen bij reizen naar hoogrisicogebieden.
  • Afspraken over telefoon- of smartphonegebruik.
  • ‘Het Nieuwe Rijden’ in de organisatie. Het bevordert een bewuste, energiezuinige en veilige rijstijl van je medewerkers.
 • Voor dienstreizen met de auto, zie bijlage "Tips bij dienstreizen met de auto"
 • Voer een RI&E dienstreizen uit.
  • Inventariseer welke medewerkers zich in de organisatie tijdens dienstreizen, verplaatsen.
  • Maak een inschatting van de risico’s die zich hierbij voordoen.
  • Benoem maatregelen en benut de oplossingen in deze arbocatalogus.
  • Bepaal op welke manier medewerkers worden geïnformeerd over de keuzes.
  • Geef voorlichting en instructie aan betrokkenen.
  • Bewaak de uitvoering van de maatregelen, evalueer ze regelmatig en stuur zo nodig bij.
  • Maak indien nodig een gedetailleerde taakrisicoanalyse van specifieke werkzaamheden.

Reizen naar buitenland

 • Onderzoek vooraf de voorwaarden voor een veilige reis naar het te bezoeken land. Zie ook "voorbereiding reis buitenland".
 • Controleer minstens zes weken voor vertrek welke vaccinaties nodig zijn wanneer het een land buiten West-Europa betreft.
 • Onderzoek de mogelijke gezondheidsrisico’s in te bezoeken land.
 • Zorg dat de reispapieren, zoals paspoort en visa geldig zijn.
 • Houd rekening met tijd voor acclimatiseren.
 • Controleer een huurvoertuig altijd zelf en voordat je er in gaat rijden. Neem eventueel foto's.
 • Zwanger? Informeer dan of je nog mag vliegen: de regels van vliegmaatschappijen verschillen in het aantal weken zwanger dat je tijdens de reis zwanger mag zijn.
 • Meer in bijlage "Tips voor reizen naar het buitenland".

PMO

 • Laat preventief een oogonderzoek uitvoeren bij medewerkers die dienstreizen als bestuurder van een voertuig maken.

Voorlichting en instructie

Zorg ervoor dat medewerkers voorlichting krijgen over:

 • Bedrijfsbeleid rondom dienstreizen.
 • Afspraken tussen werkgever en werknemer in geval van dienstreizen.
 • Gezondheidsrisico’s in het buitenland en hoe deze te voorkomen.
 • Risico’s en veiligheidsmaatregelen in hotels.
 • Afspraken over autoveiligheid en huurauto’s.
 • Bescherming van eigendommen.
 • Voorkomen van straatoverval en diefstal.
 • Wat te doen in hoogrisicogebieden.
 • Aansprakelijkheid en verzekeringen. Zie bijlage "Aansprakelijkheid en verzekeringen".

 

Meer info / gebruikte basisdocumenten