Veiligheidsinstructie bedienen volledig gesloten zaadcoatingsmachine
Veiligheidsinstructie bedienen volledig gesloten zaadcoatingsmachine

Deze instructie is bedoeld voor medewerkers die een volledig gesloten zaadcoatingsmachine bedienen.

Raadpleeg vooraf de “Algemene toelichting veiligheidsinstructies“.

De veiligheidsinstructie "bedienen volledig gesloten zaadcoatingmachine" wordt gegeven door een houder van een:

 • bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren.
 • bewijs van vakbekwaamheid Bedrijfsvoeren.

De instructeur of de werkgever van de persoon die de instructie heeft gevolgd, ondertekent en dagtekent het deelnameformulier of de presentielijst, geeft een kopie aan betrokkene en bewaart het origineel gedurende vijf jaren nadat de instructie is gegeven in verband met het toezicht. De kopie van de instructie geldt als bewijs dat de medewerker de instructie heeft gevolgd. De medewerker moet de kopie bij zich hebben of of in de buurt hebben als hij de werkzaamheden uitvoert.

Onderaan deze instructie een deelnameformulier te vinden dat geschikt is om te laten tekenen als je de instructie geeft aan een medewerker.

Toepassingsgebied

Deze erkende veiligheidsinstructie is alleen van toepassing op het bedienen van een volledig gesloten zaadcoatingsmachine waarbij in de machine gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden.
Deze veiligheidsinstructie is vijf jaar geldig. Voor alle overige werkzaamheden zoals het doseren, vullen en het schoonmaken van de apparatuur is minimaal een Vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren of Bedrijfsvoering Gewasbescherming nodig.

Werking apparatuur

De houder van de spuitlicentie geeft ook uitleg over:

 • Hoe de apparatuur werkt en welke handelingen wel en niet (zoals vullen en schoonmaken) door de persoon, die de instructie volgt, gedaan mogen worden.
 • De plaatselijke afzuiging die het stof en dampen efficiënt afzuigen bij het openen van de machine door een houder van een spuitlicentie.
 • Het reinigen van een machine. Dit mag alleen door een houder van een spuitlicentie gedaan worden. Het handmatige reiniging van machines moet zo mogelijk voorkomen worden.
 • De risico's van de toegepaste gewasbeschermingsmiddelen.
 • De stofafzuiginstallatie. Deze moet onderhouden worden zoals beschreven in de gebruikshandleiding.
 • Bespreek wie de stofafzuiginstallatie dagelijks controleert op goede werking.
 • Controleer de vullingsgraad van de stofopvangsystemen regelmatig.
 • Let op dat de systemen onderzocht en getest worden op zijn standaardprestaties, ten minste één keer per jaar (keuringstickers).

Algemene maatregelen

 • Houd de werkplek ruim en schoon.
 • Gebruik geen bezem, maar een industriële stofzuiger geschikt voor klasse H.
 • Voorkom contact met het middel.
 • Werk volgens de afgesproken werkwijze.
 • Gebruik goed werkende apparatuur, meld storingen direct bij de leidinggevende.
 • Zorg dat je de alarmnummers kent en hebt voorgeprogrammeerd in je telefoon.
 • Voorkom beschadiging / morsen / lekken tijdens transport.
 • Niet roken, eten of drinken tijdens het werk.
 • Was de handen voor het eten, etc. en voor en na toiletbezoek
 • Draag indien nodig de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Zorg dat je een kopie van de instructie bij je hebt.

Gevaren voor mens, dier en milieu

Bespreek met betrokkene:

 • De gevaren aan de hand van de informatie op etiketten en veiligheidsinformatiebladen van de stoffen die gebruikt worden in de zaadcoatingsmachine.
 • De EHBO maatregelen
 • Noodmaatregelen bij lekkages en andere onvoorziene gebeurtenissen.

Meer info

 

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel