Werken in magazijnen

Werken in magazijnen

Opgeslagen voorwerpen en stoffen kunnen gevaar opleveren door instorten, verschuiven, omvallen of kantelen. Een veilige inrichting van het magazijn en stapeling van goederen ernstige ongevallen kan voorkómen. Voor informatie over veilig werken met interne transportmiddelen, zie "Heftruck en andere transportmiddelen".

Wat is de gewenste situatie?

Werkzaamheden bij magazijnstellingen kunnen veilig uitgevoerd worden.

Maatregelen

Zorg voor een veilige magazijnstelling.

Laat deze jaarlijks keuren.

Zorg dat betrokkenen voorlichting hebben gehad over het werken in en het controleren van het magazijnmateriaal.

Aandachtspunten voor medewerkers

Print alleen de checklist

Toelichting

Ongevallen, lichamelijk letsel en materiële schade kunnen optreden door bijvoorbeeld omvallen of instorten van magazijnstellingen of getroffen worden door vallende voorwerpen uit de stelling.
Dit kan komen door:

 • Slechte constructie, montage of verankering.
 • Overbelasting waardoor kans op instorting.
 • Slechte staat en onderhoud.
 • Onvoldoende/onjuiste maatregelen ter voorkoming van vallende voorwerpen uit stellingen.
 • Onvoldoende maatregelen ter bescherming van stellingen bij aanrijdgevaar (aanrijdbeschermers, voldoende brede paden, vlakke vloeren, goede verlichting).
 • Onvoldoende instructie over een veilige werkwijze bij intern transport.

Organisatie en voorbereiding

 • Zorg dat de magazijnstellingen voldoen aan de eisen, zoals
  • verankering tegen omvallen.
  • duidelijk leesbare aanduiding van de maximale draagvermogen.
  • vrij staande bescherming tegen aanrijden van minimaal 40 cm. hoog op alle hoekstaanders.
  • borgen van de inhaakverbindingen (ook wel uitlichtbeveiliging genoemd).
 • Zie voor uitgebreide informatie: Bijlage Magazijnstellingen - Eisen, keuring en inspectie
 • Voer tijdig onderhoud / reparatie uit.
 • Laat de magazijnstelling periodiek keuren (minimaal jaarlijks)
 • Zorg voor een veilige inrichting van de transportomgeving, denk aan:
  • voldoende verlichting.
  • veilige transport- en looproutes.
  • voorkom onderdoorgangen.
 • Zorg dat de heftruckchauffeur voldoende kennis heeft van de magazijnstelling om deze dagelijks te inspecteren. Zie ook: "Heftruck en andere transportmiddelen".
 • Zorg voor een logische indeling zodanig dat verkeersstromen elkaar zo min mogelijk kruisen, in ieder geval zodat doorgaand voetgangersverkeer zo min mogelijk op risicovolle plekken komt.

 

 Aanrijdbeveiliging

voorlichting en instructie

Zorg ervoor dat medewerkers opleiding en instructie krijgen over:

 • De gevaren van magazijnstellingen en de maatregelen om die te voorkomen.
 • Gevaren die de heftruck of andere transportmiddelen kunnen veroorzaken.
 • De gevolgen van aanrijdingsschade die de veiligheid van de persoon in kwestie en die van collega’s bedreigen.
 • Herhaal een instructie als de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, zoals door de resultaten van inspecties of incidenten.
 • Zorg dat nieuwe, jonge of minder ervaren medewerkers extra aandacht krijgen.
 • Leg uit dat eventuele schade aan stellingmateriaal die zij door een handelingsfout zelf hebben veroorzaakt of door anderen, direct moet worden gemeld.
 • Het is essentieel om op een goede manier om te gaan met het gegeven dat mensen fouten kunnen maken, zodat bestuurders van intern transportmaterieel die schade hebben veroorzaakt aan de magazijnstellingen, dit ook zullen melden bij de leidinggevende.

Meer info/gebruikte basisdocumenten

 • Heftruck en anderen transportmiddelen.
 • Arbo-informatieblad AI-14, ‘Bedrijfsruimten inrichting, transport en opslag’. SDU.
 • NEN 5051 ‘Magazijnstellingen - Aanschafgegevens, Montage en gebruik - Door de besteller te verstrekken ontwerpgegevens en bepalingen voor montage en gebruik’.
 • NEN- 5052. Magazijnstellingen, Belastingen en Imperfecties.
 • NVN-5053 Magazijnstellingen, Beproevingsmethoden en Proefinterpretaties.
 • NPR 5054: Nederlandse Praktijkrichtlijn ‘Palletstellingen - Bediening door Magazijntrucks- Verklaring van toegelaten gebruik’.
 • NPR 5055-1: ‘Magazijnstellingen - Arboverantwoordelijkheden en controlelijsten voor de periodieke inspectie op juist gebruik en staat van onderhoud - Deel 1: Palletstellingen’.
 • NEN-EN 15620:2008 Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen - Verstelbare palletstellingen - Toleranties, vervormingen en veiligheidsafstanden.
 • NEN-EN 15629:2008 Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen - Specificatie van magazijnstellingen.
 • NEN-EN 15635:2008 Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen - Gebruik en onderhoud van magazijnstellingen.