Werken op hoogte

Werken op hoogte

DIT STUK IS NOG NIET GETOETST DOOR DE INSPECTIE SZW EN DIENT ALS NASLAGWERK

Werkzaamheden op hoogte komen o.a. voor bij werk in de kas, magazijn en andere werkruimten. Vallen van hoogte (ook al is de hoogte beperkt) is een belangrijke oorzaak van letsel. Er is in elk geval sprake van valgevaar bij aanwezigheid van:

 • risicoverhogende omstandigheden, zoals het soort werk en de werkomgeving,
 • openingen in vloeren, of
 • gevaar om meer dan 2,5 meter te vallen

Apart beschreven zijn; het buisrailsysteem en werken op het kasdek.

Wat is de gewenste situatie?

Medewerkers werken veilig op hoogte.

De medewerkers zijn voldoende deskundig en geïnstrueerd.

De leidinggevende houdt toezicht op de naleving van de gemaakte afspraken.

Maatregelen

Kies op basis van een risicobeoordeling de meest verantwoorde en veilige werkwijze.

Geef aantoonbaar instructie aan de medewerkers over de gevaren van het werken op hoogte en maak afspraken over de werkwijze.

Zorg voor veilige middelen welke gekeurd en onderhouden worden.

Aandachtspunten voor medewerkers

Print alleen de checklist

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Voorkom zo veel mogelijk dat men op hoogte moet werken.
 • Inventariseer de gevaren vooraf.
 • Bespreek de maatregelen met betrokkenen en geef aantoonbaar instructie.
 • Zorg voor collectieve voorzieningen zoals leuningen en hekwerken op verdiepingsvloeren en zolders.
 • Zorg voor veilige middelen die afgestemd zijn op het uit te voeren werk en de werkomgeving, zoals een hoogwerker, schaarlift, rolsteiger, ladder of trap.

Gereedschap, machines en apparaten

Ladders en verplaatsbare trappen

 • Laat ladders en trappen periodiek keuren, waarbij de frequentie afhankelijk is van het gebruik. Voor de gebruiker moet zichtbaar zijn dat de keuringsdatum nog niet verlopen is.
 • Stel ladders en trappen buiten gebruik als:
  • (her)keuringsmerken niet meer te lezen zijn.
  • de keuringstermijn verlopen is.
  • er gebreken, vervormingen of beschadigingen zijn.
 • Markeer de buiten gebruik gestelde ladders en trappen.
 • Zorg dat men alleen op een ladder werkt als het echt niet anders kan. Raadpleeg: De ladder als werkplek? Wanneer wel en wanneer niet?

Hoogwerker of schaarlift

 • Zorg voor preventief onderhoud zoals omschreven in de gebruikshandleiding.
 • Laat deze arbeidsmiddelen periodiek keuren, waarbij de frequentie afhankelijk is van het gebruik. Voor de gebruiker moet zichtbaar zijn dat de keuringsdatum nog niet verlopen is.
 • Zie erop toe dat de gebruikshandleiding bekend is bij de gebruiker en deze beschikbaar is bij de hoogwerker of schaarlift. Let op bij extra of aanvullende veiligheidseisen die daarin genoemd worden.
 • Stel deze arbeidsmiddelen buiten gebruik als: merken, herkenningstekens e.d. (o.a. toegestane belasting) niet meer te lezen zijn of als er gebreken, vervormingen of beschadigingen zijn of als de keuringstermijn verlopen is.
 • Markeer de buiten gebruik gestelde apparaten.
 • Zorg dat men boven windkracht 6 buiten niet werkt met een hoogwerker.
 • Zorg dat men vóór het werk een check hoogwerker uitvoert.

Rolsteiger

 • Zorg dat de rolsteiger CE gemarkeerd is.
 • Laat de middelen periodiek keuren, waarbij de frequentie afhankelijk is van het gebruik. Voor de gebruiker moet zichtbaar zijn dat de keuringsdatum nog niet verlopen is.
 • Zie erop toe dat de gebruikshandleiding bekend is bij de gebruiker en beschikbaar is bij de rolsteiger.
 • Stel de rolsteiger buiten gebruik als: merken, herkenningstekens e.d. niet meer te lezen zijn of als er gebreken, vervormingen of beschadigingen zijn.
 • Markeer de buiten gebruik gestelde rolsteiger.
 • Stel bij monteren van de onderdelen met een werkhoogte van meer dan 2,5 meter een valbeveiliging verplicht.
 • Zorg dat men vóór het werk een check rolsteiger uitvoert.

Opleiding en instructie

 • Zorg voor medewerkers die opgeleid zijn en instructie hebben gekregen over de risico's van het uit te voeren werk.
 • Zorg voor aantoonbare instructie"veilig werken op hoogte" aan de medewerkers over o.a.;
  • de gevaren van het werken op hoogte
  • de maatregelen
  • de gevaren van de arbeidsmiddelen die bij dat werk gebruikt worden
  • de eisen die daaraan gesteld worden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Een bescherming tegen vallen (gebiedsbegrenzer of positioneringsgordel) moet gebruikt worden zoals aangegeven in de gebruikshandleiding. Deze bescherming bestaat uit een ankerpunt, een korte lijn en een harnas, die tot gevolg heeft dat de persoon nooit over de leuning kan vallen.
 • Als de hiervoor genoemde bescherming tegen vallen niet is opgenomen in de gebruikshandleiding, moet de werkgever, op basis van de risico's, bepalen of een bescherming tegen vallen noodzakelijk is.
 • Zorg dat de positioneringsgordel onderin in de werkbak van de hoogwerker bevestigd kan worden, zodat de medewerker er niet uit kan vallen.

meer info