Behandelen van biggen

Behandelen van biggen

Biggenbehandeling bestaat uit castreren, couperen en het toedienen van een ijzerinjectie en medicatie. Dit vindt drie à vier dagen na de geboorte plaats. Het is repeterend werk, dat met name belastend is voor de spieren van de nek en de schouders. Daarnaast wordt de pols belast bij het vangen van de biggen en bij het fixeren (stevig vasthouden).

Wat is de gewenste situatie?

Repeterende handelingen (handelingen die gedurende langere tijd met een periode van 90 seconden of minder worden herhaald) leiden niet tot lichamelijke klachten.

Maatregelen

Voer repeterende handelingen per dag maximaal één uur achter elkaar uit. Of maximaal twee uur met pauzes.

Voer de behandelingen van biggen in een rechtstaande (in plaats van gebogen) houding uit.

Voer de behandelingen binnen de eerste week uit.

Draag tijdens de behandeling gehoorbescherming.

Benader de dieren rustig.

Gebruik bij het spuiten een verlengde spuit en bij het merken een verlengde stift.

Doe het werk met meerdere personen of wissel het af.

Gebruik een behandelwagen met een behandelklem.

Kies voor behandeling in de werkstal (met de behandelwagen) in plaats van in de stal.

Toelichting op de maatregelen

  • Benader de dieren rustig. Het gedrag van de dieren is dan minder schrikachtig. Ze zijn dan eerder geneigd te blijven staan en naar de verzorger toe te komen.
  • Gebruik een behandelwagen met een behandelklem. Zo kan de behandelaar een rechte houding aannemen. De big wordt in de klem gefixeerd. De behandelaar heeft dan de handen vrij om nauwkeurig te werken.
  • Kies voor behandeling in de werkstal (met de behandelwagen) in plaats van in de stal. De behandelaar heeft dan meer ruimte om te werken, het klimaat is comfortabeler en de blootstelling aan stof lager.