Risico-inventarisatie en - evaluatie

Gezond en veilig werken begint met het opstellen van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).

Hoe gaat dat in zijn werk?
  1. U inventariseert eerst welke veiligheids- en gezondheidsrisico’s allemaal aanwezig (kunnen) zijn op het bedrijf.
  2. Vervolgens evalueert u of het risico al voldoende wordt beheerst en hoe ernstig het risico is.

Op basis hiervan kunt u vaststellen welke maatregelen genomen moeten worden en welke maatregelen het beste als eerste genomen kunnen worden.

Moet mijn bedrijf een RI&E hebben?

Alle bedrijven waar sprake is van ‘werken onder gezag’ moeten in het bezit zijn van een RI&E. Van werken onder gezag is al sprake als een van de kinderen klusjes doet op het bedrijf, er een stagiaire op het bedrijf werkt en in andere situaties waarin sprake is van een gezagsverhouding. Het hoeft dus niet altijd om betaald werk te gaan.


Ook voor bedrijven waar nooit sprake is van ‘werken onder gezag’ of nooit vreemde arbeid wordt ingehuurd is het zinvol om een RI&E op te stellen. Zelfstandige ondernemers, maten in een maatschap en familieleden in een gezinsbedrijf lopen immers dezelfde risico’s als werknemers en een RI&E kan ook hun helpen om gezond en veilig te werken.