Ons verzuimteam

Als je medewerker ziek is, kun je bij Stigas rekenen op een betrokken verzuimteam, dat de sector waarin je werkt en de werkzaamheden kent. We spreken jouw taal en die van je medewerkers. We kunnen daardoor concreet adviseren en komen met haalbare oplossingen. Bij Stigas zijn de lijnen kort. Daarnaast kunnen we je helpen met het voorkomen van verzuim. 

We stellen ons verzuimteam en de werkwijze graag aan je voor. 

verzuim

De verzuimdesk

Komt er een verzuimmelding bij ons binnen? Dan neemt onze Verzuimdesk contact op met de werkgever voor een eerste inventarisatie. Als het nodig is, nemen zij ook contact op met de medewerker: Wat speelt er? Wat lukt niet meer in het werk en wat kan iemand nog wel? Wat is de verwachting?

Gaat het waarschijnlijk om kort verzuim, dan houdt de Verzuimdesk in de gaten of dit ook daadwerkelijk zo is en gaat na of hier verdere ondersteuning bij nodig is.

Is het de verwachting dat het verzuim langer duurt? Dan start de medewerker van de Verzuimdesk de verzuimbegeleiding op. De medewerker wordt uitgenodigd voor een gesprek met de re-integratieadviseur of de bedrijfsarts.

De re-integratieadviseur

De re-integratieadviseur brengt, in samenwerking met de bedrijfsarts, de situatie van de verzuimende medewerker in beeld: wat voor werk doet de medewerker, hoe zwaar is het werk, welke beperkingen en klachten ervaart de medewerker, wat speelt er mogelijk mee, welk werk lukt mogelijk nog wel? Kortom: de re-integratieadviseur brengt alle factoren die van invloed kunnen zijn op het verzuim en de duur ervan in kaart.

Na dit gesprek maakt de re-integratieadviseur een advies voor de werkhervatting en bespreekt deze met de medewerker en werkgever. Dreigt langer verzuim? Of is er eerder een beoordeling en begeleiding door de bedrijfsarts nodig? Dan volgt een gesprek met de bedrijfsarts.

reintegratie
bedrijfsarts

De bedrijfsarts

De bedrijfsarts gaat in gesprek met de medewerker. Op basis van dit gesprek en de eerder verzamelde informatie stelt hij uiterlijk in de zesde week van het verzuim een probleemanalyse op. Hierin stelt hij vast wat de beperkingen en mogelijkheden zijn voor het eigen werk. Daarnaast geeft hij advies over de volgende stappen in de terugkeer naar werk. Hiermee kunnen de werkgever en de medewerker samen een plan van aanpak maken en afspraken vastleggen over de stappen die gezet worden. De re-integratieadviseur maakt een eerste opzet en ondersteunt hierbij indien nodig.

Hoe is de taakverdeling?

De re-integratieadviseur en de bedrijfsarts begeleiden samen het verzuim. Hierin werken zij intensief samen. De medewerker heeft meestal met beide te maken. Doel is om de medewerker snel maar ook duurzaam weer terug te begeleiden naar werk.

taakverdeling
Verzuim

De bedrijfsarts

De bedrijfsarts is de medisch specialist en verantwoordelijk voor de medische verzuimbegeleiding. De bedrijfsarts stelt vast wat de mogelijkheden zijn van de medewerker. En geeft advies aan de medewerker en de werkgever over hoe hij/zij op een gezonde manier terug kan keren naar het werk. De bedrijfsarts werkt volgens professionele richtlijnen en is gebonden aan zijn medische beroepsgeheim.

Goed om te weten: als de medewerker dat wenst, heeft hij/zij altijd toegang tot de bedrijfsarts.

De re-integratieadviseur

De re-integratieadviseur is de specialist in het vormgeven van de re-integratie. Hij maakt samen met de werkgever en de medewerker een plan van aanpak en begeleidt beiden hierbij. De re-integratieadviseur spreekt de werknemer en zoekt actief afstemming met de werkgever om dit in goede banen te leiden. Ook zorgt de re-integratieadviseur ervoor dat de werkgever alle wettelijk verplichte documenten op tijd kan opleveren.

De re-integratieadviseur doet dit, net als de bedrijfsarts, vanuit een onafhankelijke positie en werkt onder taakdelegatie van de bedrijfsarts. Dit houdt in dat de re-integratieadviseur in opdracht van de bedrijfsarts vragen mag stellen over de medische situatie en de antwoorden mag delen met de bedrijfsarts. Het interpreteren van deze medische informatie is altijd voorbehouden aan de bedrijfsarts.

verzuim
verzuim

De verzuimdesk

De medewerkers van de Verzuimdesk zijn voor zowel werkgever als medewerker het eerste aanspreekpunt. Zij werken in taakdelegatie van de medisch adviseur van Stigas. Zij begeleiden het proces, verzorgen de planning van afspraken en verzorgen het inzetten van interventies. Kortom: zij zorgen ervoor dat het proces soepel verloopt.

Verzuim voorkomen

Als de re-integratieadviseur of de bedrijfsarts signalen krijgt dat verzuim misschien te maken heeft met de arbeidsomstandigheden in het bedrijf, maakt hij dit bespreekbaar. Desgewenst wordt de Stigas preventieadviseur ingeschakeld om te onderzoeken wat er kan worden gedaan om dit aan te pakken en verder verzuim door deze oorzaak in de toekomst te voorkomen.

Ook kan het zijn dat uit het verzuim blijkt dat aandacht voor vitaliteit in het bedrijf van waarde kan zijn om verzuim terug te dringen. Een adviseur duurzame inzetbaarheid van Stigas kan met de werkgever in gesprek gaan en onderzoeken hoe de medewerkers gezonder en met plezier tot hun pensioen kunnen doorwerken.

verzuim
renate

“Het mooiste aan mijn werk vind ik het directe menselijke contact. ”

In de gesprekken met werknemers, waar je soms meteen de diepte in gaat. En tijdens het klankborden met werkgevers, die vaak knel komen te zitten bij de uitval van personeel. Mijn doel is altijd: goede afspraken maken, waar beide partijen mee geholpen zijn.

Renate Hoogendoorn
Re-integratieadviseur bij Stigas
jeroen

“Ik denk graag mee over oplossingen voor knelpunten en tijdelijke aanpassing van het werk.”

Daarbij vind ik het belangrijk om mensen in hun waarde te laten. Wanneer dat nodig is, heb ik de vrijheid om extra aandacht aan onze klanten te besteden. Dat wordt gewaardeerd én maakt mijn werk heel plezierig. Mijn collega's zijn goed bereikbaar en hebben veel kennis van de agrarische en groene sector; ik sta er dus nooit alleen voor.

Jeroen van Dijk
Arts bij Stigas

Het team achter Stigas

Verzuimdesk

Cathy Bleeker

Cathy Bleeker

Medewerker Verzuimdesk
085 - 044 07 00 (optie 2) verzuimdesk@stigas.nl
Pauline van Dam

Pauline van Dam

Functioneel beheer
085 - 044 07 00 (optie 2) verzuimdesk@stigas.nl
Mandy Jansen

Mandy Jansen

Medewerker Verzuimdesk
085 - 044 07 00 (optie 2) info@stigas.nl
Veronica Kamsma

Veronica Kamsma

Medewerker Verzuimdesk
085 - 044 07 00 (optie 2) verzuimdesk@stigas.nl
Shirley Koendjbiharie Stigas

Shirley Koendjbiharie

Medewerker Verzuimdesk
085 - 044 07 00 (optie 2) verzuimdesk@stigas.nl
Caroline van Roosmalen

Caroline van Roosmalen

Medewerker Verzuimdesk
085 - 044 07 00 (optie 2) verzuimdesk@stigas.nl
Stefanie van der Zon

Stefanie van der Zon

Medewerker Verzuimdesk
085 - 044 07 00 (optie 2) info@stigas.nl
Danielle Zuijdendorp

Danielle Zuijdendorp

Medewerker Verzuimdesk
085 - 044 07 00 (optie 2) info@stigas.nl

Bedrijfsartsen

Marilous Chaillet

Marilous Chaillet

Medisch adviseur/Bedrijfsarts
06 - 51054213 marilous.chaillet@stigas.nl
Henk van de Meerendonk

Henk van de Meerendonk

Bedrijfsarts
085 - 044 07 00 (optie 2) verzuimdesk@stigas.nl
Christiaan Mollema

Christiaan Mollema

Bedrijfsarts
085 - 044 07 00 (optie 2) verzuimdesk@stigas.nl
Liesbeth Smits

Liesbeth Smits

Bedrijfsarts
085 - 044 07 00 (optie 2) verzuimdesk@stigas.nl
Gert-Jan Wolters

Gert-Jan Wolters

Bedrijfsarts
085 - 044 07 00 (optie 2) verzuimdesk@stigas.nl

Re-integratieadviseurs

Tim van der Meer

Tim van der Meer

Manager Verzuim
06 - 23565601 tim.van.der.meer@stigas.nl
Liza Berkepeis

Liza Berkepeis

Re-integratieadviseur
085 - 044 07 00 (optie 2) verzuimdesk@stigas.nl
Marcel Boudewijnse

Marcel Boudewijnse

Re-integratieadviseur
085 - 044 07 00 (optie 2) verzuimdesk@stigas.nl
Geert Christenhuis

Geert Christenhuis

Re-integratieadviseur
085 - 044 07 00 (optie 2) verzuimdesk@stigas.nl
Renate Hoogendoorn

Renate Hoogendoorn

Re-integratieadviseur
085 - 044 07 00 (optie 2) verzuimdesk@stigas.nl
Sandra Kaptein

Sandra Kaptein

Re-integratieadviseur
085 - 044 07 00 (optie 2) verzuimdesk@stigas.nl
Angela Marijnissen

Angela Marijnissen

Re-integratieadviseur
085 - 044 07 00 (optie 2) verzuimdesk@stigas.nl
Rianne van de Sande

Rianne van de Sande - van Iersel

Re-integratieadviseur
085 - 044 07 00 (optie 2) verzuimdesk@stigas.nl
Marloes Toenders

Marloes Toenders

Re-integratieadviseur
085 - 044 07 00 (optie 2) verzuimdesk@stigas.nl