Verzuimbeleid

Het verzuimbeleid van je bedrijf beschrijf je in het verzuimprotocol. Hierin staat hoe er in jullie bedrijf wordt omgegaan met ziekmeldingen, verzuimcontrole en verzuimbegeleiding. In het verzuimprotocol besteed je ook aandacht aan de re-integratie bij langdurig verzuim. Zo weten alle betrokkenen waar ze aan toe zijn. Het verzuimprotocol wordt ook wel ‘verzuimreglement’ of ‘spelregels verzuim’ genoemd. 

Onderstaande checklist kun je gebruiken bij het opstellen van het verzuimprotocol.

0

1. Beschrijf het doel van het verzuimbeleid

Bijvoorbeeld: “Ons uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk proberen ziekteverzuim te voorkomen.

Goede arbeidsomstandigheden en een prettige werksfeer staan voor ons voorop.

2. Beschrijf de procedure

Ziekmelding

Beschrijf wanneer iemand zich ziek moet melden en bij wie. En geef aan wat er daarna gebeurt. 

Bijvoorbeeld: “Totdat je weer beter bent, willen wij intensief contact met je houden. Omdat we graag willen weten hoe het met je gaat en of wij je kunnen helpen in je herstelproces.”

Arbodienst

Geef aan wie de arbodienst is, wat zij doet en waarom.

Bijvoorbeeld: “Hun doel is jou zo snel mogelijk, op een goede manier, weer aan het werk te helpen. Daarom kan het zijn dat je gebeld wordt en dat je op het spreekuur van de arbo-arts of re-integratieadviseur moet komen.” 

Geef ook aan dat de begeleiding van de arbodienst na twee jaar stopt.

Langer ziek

Geef aan wat er moet gebeuren als iemand langer ziek is. 

Bijvoorbeeld: “Uiterlijk in de 8e week van ziekte moeten wij als werkgever en werknemer gezamenlijk een Plan van Aanpak indienen bij het UWV.

Geef ook aan wat er gebeurt als iemand na twee jaar nog steeds ziek is. 

1
2

Herstelmelding

Schrijf op bij wie iemand zich beter moet melden. 

Doktersbezoek

Benadruk het belang van het bezoek aan een dokter.

Bijvoorbeeld: “Wij vinden het belangrijk dat je zo snel mogelijk een dokter raadpleegt, als dat je herstel kan versnellen.” 

Ziekte tijdens zwangerschap

Licht de rechten van een zwangere toe.

Bijvoorbeeld: “Tijdens zwangerschap heb je recht op minimaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Wanneer je daarvoor of daarna ziek wordt ten gevolge van zwangerschap of bevalling is het voor ons belangrijk dat je dit aan ons doorgeeft. Jouw loon wordt dan niet door ons maar door het UWV betaald.”

Ziekte en vakantie

Leg uit wat op dit punt de regels zijn.

Bijvoorbeeld: “Wanneer je tijdens ziekte op vakantie wilt, is het belangrijk dat je dit vooraf met ons en met de arbodienst bespreekt. Mocht je tijdens vakantie ziek worden, dan willen we graag dat je telefonisch met ons contact opneemt.”

Administratie

Leg hier bijvoorbeeld uit dat er van iedere zieke medewerker een dossier 
wordt bijgehouden. 

Klachten

Geef aan wat de medewerker kan doen als hij het niet eens is met de beoordeling van of de behandeling door de arbodienst. 

3

Krijg grip op verzuim

Als jij ook wel eens te maken hebt gehad met een werknemer die uit de roulatie is, weet je dat een helpende hand in de vorm van goede begeleiding van onschatbare waarde is om hen weer op het goede spoor te krijgen. Dat is precies wat Stigas aanbiedt, maar dan met een speciaal tintje. Stigas is er namelijk exclusief voor de boeren, tuinders en alles daar tussenin - oftewel, de agrarische en groene sector.

Tips voor een protocol dat werkt

 • Een standaardprotocol overnemen werkt niet. Stem het af op je bedrijf en je medewerkers. Schrijf niet te afstandelijk, maar spreek je medewerkers rechtstreeks aan. Formuleer positief. 
   
 • Betrek je medewerkers bij het opstellen van het protocol. Zo wordt het ook hun document. Heb je een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Dan is het protocol alleen geldig als zij ermee instemmen. 
   
 • Is het protocol af? Maak het bekend! Iedereen moet in ieder geval weten dat het er is en waar het te vinden is. 
   
 • Een verzuimprotocol dat alle details beschrijft kan omvangrijk worden. Maak daarom ook een beknopt exemplaar met de belangrijkste afspraken.

  Tip: hier vind je een voorbeeld van een verzuimprotocol dat je op maat kunt maken voor jouw bedrijf:  Voorbeeld verzuimprotocol 2024