Werken op hoogte met ladders en trappen

Werken op hoogte met ladders en trappen

Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Een val van een ladder of trap geeft ernstige verwondingen. Daarom is het zaak dit te voorkomen. Onder een ladder verstaan we draagbaar klimmaterieel, bestaande uit ladderbomen, sporten en beslag. Onder trappen verstaan we draagbaar klimmaterieel met een vaste lengte, bestaande uit stijlen (bomen) en (platte) treden. De trap kan zijn voorzien van een platform (bordestrap).

 

a1

 

a2

 

Wat is de gewenste situatie?

Medewerkers werken veilig op een ladder of trap.

Maatregelen

Beoordeel of het werk veilig en verantwoord met een ladder of trap kan worden uitgevoerd.

Werk alleen met veilige ladders, trappen en andere arbeidsmiddelen.

Stel vast of extra beschermende middelen nodig zijn. (Denk hierbij aan valbeveiliging en/of het borgen van de ladder).

Zorg dat de risico's en veiligheidsvoorschriften bij de medewerkers bekend zijn.