Huidirritatie en allergische reacties

Huidirritatie en allergische reacties

Goedgekeurd door Sociale Partners

Er is blootstelling aan biologische stoffen die irritatie en/of allergische reactie veroorzaken bij de medewerkers die in aanraking komen met biologische stoffen. Dit kan met name huidklachten veroorzaken. Eczeem is de meest voorkomende huidaandoening, dat aanvankelijk ontstaat door beschadigingen, contact met onder andere vuil, water, ontvettende, schurende stoffen en schrale weersomstandigheden. Een beperkt aantal mensen ontwikkelt een specifieke contactallergie, dat ontstaat doordat het afweerapparaat van het lichaam reageert op in wezen onschadelijke stoffen.
Rubber- of latex handschoenen worden vaak gebruikt, maar bieden weinig bescherming tegen plantensappen en kunnen rubberallergie veroorzaken.

Wat is de gewenste situatie?

Gezondheidsklachten als gevolg van blootstelling aan biologische stoffen en werkomstandigheden wordt waar mogelijk voorkomen.

Maatregelen

Inventariseer de mogelijke huidblootstelling aan biologische stoffen en werkomstandigheden die irritatie en/of allergische reacties kunnen veroorzaken

Organiseer het werk zo dat blootstelling zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Beperk de blootstellingsduur

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen als bovenstaande maatregelen niet mogelijk zijn of blootstelling onvoldoende kunnen voorkomen

Toelichting op de maatregelen

Blootstelling via de huid:

 • Instrueer de medewerkers over het voorkomen van huidcontact met stoffen waarvan bekend is dat deze irritatie of allergische reacties veroorzaken.
 • Laat een persoon die overgevoelig is ander werk doen, (dat geen irritatie of allergische huidreacties veroorzaakt).
 • Als blootstelling aan biologische stoffen niet te voorkomen is, gebruik dan huidbeschermingsmiddelen.
 • Zorg dat er juiste handschoenen (afgestemd op de werkzaamheden) beschikbaar zijn en zorg dat deze worden gedragen als dat nodig is.
  -   Nitrilrubberen handschoenen bieden goede bescherming en veroorzaken geen rubberallergie. Ga voor meer informatie naar: https://www.stigas.nl/risicos-van-werken-met-latex-handschoenen/ 
  - Zorg voor een goede pasvorm en kies voor handschoenen met een lange manchet
  -   Iedere medewerker heeft een eigen paar handschoenen.
  -   Controleer de handschoenen voor gebruik en vervang ze tijdig.
  -   Gebruik katoenen binnenhandschoenen in verband met transpiratievocht.
  Bollenpellen met verschillende typen handschoenen
 • Van hyacinten is bekend dat de bolhuid (en het sap) bij de meeste mensen jeuk veroorzaakt. Indien dit niet voldoende voorkomen kan worden door adequate afzuiging en andere maatregelen, kan het werken met een goed sluitende wegwerpoverall als aanvulling op de handschoenen uitkomst bieden.
  Ook bij het werken met tulpen, narcissen en enkele bijzondere bolgewassen is er een verhoogde kans op huidirritatie of een allergische reactie.
 • Sommige mensen zijn (over)gevoelig voor gewasbeschermingsmiddelen(reciduen), die op het gewas of de bollen aanwezig kunnen zijn.
 • Extra bescherming is nodig bij schrale, koude of natte omstandigheden.
  Buitenwerkers lopen vier tot vijf keer meer kans op huidkanker door UV-straling. Bedekkende kleding dragen, afscherming (bijvoorbeeld door gebruik te maken van een selecteerkar, wiedkar, plant- en rooimachine met dak) en insmeren op zonnige dagen is heel belangrijk. (zie ook https://www.stigas.nl/advies/kennisbank/werken-warm-weer)
 • Bij buitenwerk is er kans op steken van wespen, bijen en hommels. 1 tot 5 % van de bevolking is allergisch. Er kan een levensbedreigende situatie ontstaan wanneer er geen actie wordt ondernomen.  Ga voor meer informatie naar https://www.stigas.nl/advies/kennisbank/bijen-en-wespensteken
 • Indien er bos of ruigte aanwezig is langs de percelen waar wordt gewerkt, is er een verhoogde kans op tekenbeten. Ga voor meer informatie naar https://www.stigas.nl/teken-en-ziekte-lyme
 • Was de handen bij pauzes en bij beëindiging van de werkzaamheden.
 • Zorg dat er een zachte, milde zeep beschikbaar is en dat die bij het handenwassen wordt gebruikt.
 • Zorg voor schone handdoeken of wegwerphanddoekjes.
 • Smeer de handen voor en na het werk in met handcrème of vaseline. Dit voorkomt het ontstaan van kloven en schilfers en houdt de huid soepel en minder kwetsbaar. Pas de crème bij schrale weersomstandigheden vaker toe.
 • Gebruik bij een verwonding, direct verbandmiddelen.
 • Zorg dat de medewerkers bekend zijn met het preventiespreekuur en tijdig naar de bedrijfsarts of huisarts gaan hij toenemende huidklachten.
 • Ga voor meer informatie en een huidtest naar:

https://www.stigas.nl/advies/kennisbank/huidbescherming-en-huidverzorging/
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/contacteczeem/cijfers-context/huidige-situatie#definities
https://www.beroepsziekten.nl/beroepsziekten/contacteczeem