Potmachine

Potmachine

Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Inspectie SZW

Werken met de potmachine brengt beknellingsgevaar met zich mee. Iemand kan tussen de pottenbaanketting bekneld raken of in andere bewegende delen van de machine. Dit laatste gebeurt als de kappen van de aandrijving open staan of verwijderd zijn.

 

handen bij potmachine


Foto: Handen bij potmachine

Wat is de gewenste situatie?

Potmachines voldoen aan de richtlijn arbeidsmiddelen. Hierin staat dat de werkgever veilige arbeidsmiddelen ter beschikking moet stellen aan het personeel.

Potmachines van na 1995 zijn voorzien van een CE-markering. Van potmachines met een CE-markering mag worden aangenomen dat deze voldoen aan de normen die aan een veilige machine worden gesteld.

Maatregelen

Werk met een CE-gemarkeerde machine, inclusief documentatie en gebruikshandleiding.

Zorg dat de kennis en ervaring van medewerkers is afgestemd is op de gevaren van het werk en de omgeving.

Zorg dat medewerkers een aantoonbare instructie hebben ontvangen.

Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

  • Geef medewerkers een instructie. Maak hierbij gebruik van de gebruikershandleiding.
  • Zorg voor goede afscherming van bewegende delen, zoals de gatenboor of het aandrijfmechanisme.
  • Breng noodstopvoorzieningen aan op de bedieningsplaatsen. Een noodstop moet eerst handmatig gereset worden, daarna mag de potmachine opnieuw worden ingeschakeld met behulp van een hiervoor bedoeld bedieningsorgaan.
  • Neem het jaarlijks onderhoud aan de potmachine op in het onderhoudsschema.
  • Voer een aparte Risico Inventarisatie uit met betrekking tot de machineveiligheid van de potmachine, ongeacht of deze is voorzien van een CE-markering.
  • Stel een procedure op over hoe te handelen bij een storing.
  • Geef aantoonbare voorlichting over het verbod op het pakken in een draaiende potmachine (knelgevaar).

afscherming potmachine
Foto: Goede afscherming van bewegende delen

noodstopknop potmachine
Foto: Noodstopvoorzieningen