Werken op hoogte

Werken op hoogte

Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Inspectie SZW

Bij snoeiwerk aan bomen wordt soms op hoogte gewerkt. Vallen van hoogte is traditioneel een belangrijke oorzaak van letsel.

Wat is de gewenste situatie?

De werkplek en werkomgeving zijn zo veilig en gezond mogelijk.

De middelen waarmee gewerkt wordt zijn CE gemarkeerd, veilig en worden conform de gebruikshandleiding gebruikt en onderhouden.

De medewerkers zijn voldoende deskundig en geïnstrueerd.

De leiding houdt toezicht op de naleving van de gemaakte afspraken.

Valgevaar wordt voorkomen.

Maatregelen

Gebruik bij valgevaar collectieve valbeveiliging (bijvoorbeeld leuningen). Is dat niet mogelijk, gebruik dan persoonlijke valbeveiliging, zoals veiligheidslijnen. Dit moet altijd vanaf een hoogte van 2 meter.

Bij werken met een hoogwerker: werk altijd aangelijnd. Een uitzondering kan worden gemaakt als onder de 2 meter met twee personen gewerkt wordt en het werk kan leiden tot extra risico's bijvoorbeeld omdat men elkaar vaak moet passeren.

Werk op hoogte altijd met zijn tweeën.

Werk op een ladder als het echt niet anders kan, onder de voorwaarden genoemd in de toelichting.

Voorkom dat derden getroffen worden door vallende objecten.

Zorg dat de kennis en ervaring van de medewerkers is afgestemd op de gevaren van de hoogwerker, de werkzaamheden en de omgeving van de werkplek.

Werk met apparatuur die CE gmarkeerd is.

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen die passen bij de machine en de omgeving.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Voorkom valgevaar door een veilige steiger, stelling, werkvloer, hoogwerker en hef- of hangsteiger te gebruiken of door het aanbrengen van hekwerken en leuningen.
  • De randbeveiliging aan de bovenzijde is voorzien van een stevige leuning op ten minste 1,0 meter boven het werkvlak.
  • Op circa 55 cm is een tussenregel aangebracht.
  • Open constructies die aan de onderzijde aansluiten op het werkvlak zijn voorzien van een kantplank van 15 cm hoog. Als uitsteeksels het aansluiten verhinderen, is hierop een afwijking van 15 cm toegestaan. Treft dan wel maatregelen om te voorkomen dat personen worden getroffen door voorwerpen die door de ontstane openingen vallen of rollen.
 • Zorg voor goede communicatiemiddelen tussen de werker(s) op hoogte en de werker(s) op de grond.
 • U kunt de ladder pas als werkplek gebruiken als alternatieven niet kunnen.

Gereedschap, machines en apparaten

 • Zorg dat alle middelen CE gemarkeerd zijn, goed onderhouden, opgeslagen en gekeurd worden conform de gebruikshandleiding.
 • Zie erop toe dat er een bedieningsinstructie bij de machine is.
 • Stel machines en andere middelen buiten gebruik als:
  • merken, herkenningstekens e.d. (o.a. toegestane belasting) niet meer te lezen zijn.
  • er gebreken, vervormingen of beschadigingen zijn.

Opleiding en instructie

 • Zorg voor medewerkers, die opgeleid zijn en kennis hebben over het uit te voeren werk, het werken op hoogte en de arbeidsmiddelen die bij dat werk gebruikt worden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Tref in ieder geval vanaf 2 meter maatregelen, zoals het gebruik van goedgekeurde harnasgordels met lijnen.