Uitlaatgassen en dampen van brandstoffen

Uitlaatgassen en dampen van brandstoffen

Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Inspectie SZW

Blootstelling aan schadelijke stoffen bij het gebruik van brandstoffen zoals dampen en uitlaatgassen kan leiden tot gezondheidsklachten door inademing. De blootstelling is afhankelijk van de brandstof, het verbrandingsproces, de apparatuur (zelfrijdend of handgedragen), de afstand tussen de persoon en de uitlaat, de windrichting, enz. Hier wordt ingegaan op de handgedragen en niet-zelfrijdende apparatuur met een benzinemotor als krachtbron.

Knelpunten

Medewerkers lopen gezondheidsschade op door blootstelling aan schadelijke brandstoffen, dampen en uitlaatgassen.

Medewerkers hebben niet voldoende kennis van de gevolgen van blootstelling aan schadelijke brandstoffen, wanneer deze blootstelling voorkomt en hoe deze te voorkomen.

Medewerkers weten niet voldoende van maatregelen die betrekking hebben op vulsystemen, overgieten en afzuiging en de bijbehorende PBM.

De brancheafspraken

Geef medewerkers voorlichting over de mogelijke gevolgen van blootstelling en de bijbehorende maatregelen die onder andere betrekking hebben op vulsystemen, overgieten en afzuiging en de hierbij horende PBM's.

Gebruik bij voorkeur waar mogelijk elektrische machines.

Gebruik alkylaatbrandstof in de apparatuur.

Laat machines niet draaien in een gesloten ruimte.

motorkettingzaag lichamelijke belasting zaag rust op stam

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

  • Maak een goede afweging of je een elektrisch aangedreven motorkettingzaag kan in zetten. Deze zijn in toenemende mate beschikbaar voor professioneel gebruik.
  • Gebruik een alkylaatbrandstof (zowel voor tweetakt- en viertaktmotoren).
  • Voorkom inademing van uitlaatgassen.
  • Tijdens het bijvullen van de benzinetank van de machine kunnen schadelijke dampen worden ingeademd. Zorg er voor dat voldoende afstand wordt gehouden en gebruik een vulwijze waarbij de kans op inademing het kleinst is.

motomix

Meer informatie