Teken en de Ziekte van Lyme

Teken en de Ziekte van Lyme

Goedgekeurd door Sociale Partners

Als besmette teken mensen bijten, dan kunnen zij de bacterie Borrelia overbrengen. Deze bacterie veroorzaakt de Ziekte van Lyme. De schadelijke gevolgen voor de gezondheid kan variëren van licht tot ernstig. Aandacht voor preventie en tijdige behandeling is daarom van belang.

 

Kopie van teek op duim

Teken op een duimnagel: van links naar rechts en van boven naar beneneden: volwassen vrouwtje, nimf, volwassen mannetje, larve.

Knelpunten

Blootstelling aan tekenbeten kan schade aan de gezondheid veroorzaken, de risico's zijn onvoldoende bekend.

Medewerkers zijn onvoldoende op de hoogte van het toepassen van preventiemaatregelen. Het gebruik van hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Organisaties maken geen risico inventarisatie, hebben geen plannen van aanpak.

Registratie van incidenten vindt onvoldoende plaats.

De branche-afspraken

Maak een risico-inventarisatie en -evaluatie en plan van aanpak, met een beschrijving van risicogebieden en risicowerkzaamheden.

Geef voorlichting aan de medewerkers op de risico's van de teek in de werksituatie en de mogelijke preventieve maatregelen.

Verstrek, tekenverwijderaars, beschermende kleding en insectenwerende middelen.

Zorg voor een goede registratie van tekenbeten en de Ziekte van Lyme.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en Voorbereiding

 • Maak een risico-inventarisatie en -evaluatie, met een beschrijving van risicogebieden en risicowerkzaamheden en maak hier een plan van aanpak voor. Zie voor de richtlijn: 'Lymeziekte en arbeid'
 • Zorg voor registratie en melding van tekenbeten.
 • Voor de groene sector kan dit op de website van 'Week van de Teek'.
 • Vermijd risicovolle werkplekken zo veel als mogelijk. Voer werkzaamheden In een risicovolle omgeving zo mogelijk uit in de wintermaanden.
 • Denk ook aan plaagdierwering (bijvoorbeeld muizen en ratten).
 • Verstrek beschermende kleding en insectenwerende middelen.
 • Zorg dat  Iedereen de werkkleding op de juiste wijze draagt: Zie onder Persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Houd toezicht op het correct dragen van kleding.
 • Was werkkleding bij voorkeur op het Bedrijf om verspreiding van de teek te vóórkomen.
 • Vraag medewerkers tekenbeten te melden.
 • Registreer tekenbeten van medewerkers op bedrijfsniveau.

Opleiding en instructie

 • Geef voorlichting aan de Werknemers op de Risico's van de teek.
 • Gebruik de filmpjes op de website van weekvandeteek.nl
 • Raadpleeg eventueel de tekentoolkit van het RIVM
 • Gebruik de registratie van Stigas als ingang for the risico-inventarisatie.
 • Motiveer uw medewerkers om aan het eind van de dag hun kleding en lichaam op teken systematisch te controleren.

 

controle teken

Instrueer medewerkers hoe zij een teek snel en goed kunnen verwijderen. Gebruik het filmpje op de website van Week van de teek van de tekentoolkit van het RIVM.

TIP: Download de RIVM Tekenapp op je telefoon. Met de app kun je snel opzoeken hoe teken eruit zien en hoe je ze snel en goed kunt verwijderen. Ook als je op plekken bent zonder internet verbinding.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Draag gesloten en huidbedekkende Kleding.
 • Draag eventueel de sokken op de broekspijpen.
 • Er zijn ook broeken met een dubbele onderpijp waar de sok over de binnenpijp heengaat.
 • Verstrek beschermende kleding,zoals shirts met lange mouwen, lange broeken. Kleding is bij voorkeur van een gladde stof en licht van kleur. Gebruik ook bij voorkeur licht gekleurde sokken.
 • Verstrek insectenwerende middelen om onbeschermde huid in te smeren.
 • Verstrek eventueel geïmpregneerde kleding met permetrine tegen teken (verkrijgbaar in gespecialiseerde outdoor-Zaken).
 • Verstrek de medewerkers een tekenverwijderaar.

Meer informatie

Inhoudsopgave

Downloads

Bescherming bij verschillende werkzaamheden Download
Systematische tekencontrole Download