Stapelen deense karren
Stapelen deense karren

Deense karren zijn algemeen gebruik binnen de glastuinbouw. In de potplantenteelt worden hele Deense karren gestapeld ten behoeve van opslag in de koeling. Daarnaast worden ook halve Deense karren gestapeld. Bij onjuist stapelen kan sprake zijn van instabiliteit dat een gevaar kan opleveren ten aanzien van kantelen/omvallen met mogelijk ernstig letsel tot gevolg.

 

Wat is de gewenste situatie?

De Deense karren kantelen of vallen niet.

Wat is de gewenste situatie?
Wat is de gewenste situatie?

Maatregelen

Vergroten koelcapaciteit zodat Deense karren niet hoeven te worden gestapeld.

Bij het stapelen van hele Deense karren wordt gebruik gemaakt van CC containers of karren van aantoonbaar gelijkwaardig niveau.

Bij het stapelen van halve karren wordt gebruik gemaakt van DC containers of karren van aantoonbaar gelijkwaardig niveau.

Controleer dagelijks aanwezig materiaal op defecten (ongelijke leggers, kapotte staanders etc.).

Gebruik bij het stapelen van hele Deense karren alleen koppelstangen zoals op de foto is afgebeeld.

Stapelen hele Deense karren met koppelstang.

Maatregelen

Gebruik bij het stapelen van halve Deense karren alleen de stapelblokken (koppelstukken) zoals op de foto is afgebeeld.

Stapelen halve Deense karren met stapelblokken (koppelstukken).

Maatregelen

Belaad de hele Deense karren niet zwaarder dan 450 kg.

Tijdens stapelen en rijden met hele Deense karren toezien dat er geen medewerkers binnen een straal van 3 meter aanwezig zijn.

Rijd gestapelde hele Deense karren in de koelcel met een elektrische (hand) trekker. 

Rijd alleen op egale vloeren en waarbij overgangen zoveel als mogelijk worden vermeden.

Geef aantoonbare instructie ten aanzien van veilig gebruik (zie werkinstructie).

Verschaf persoonlijke beschermingsmiddelen bij stapelen hele Deense karren: veiligheidshelm NEN-EN 14052, veiligheidsschoenen (norm EN ISO 20345, minimaal klasse S1) en werkhandschoenen.

Maatregelen

Bij halve Deense karren: veiligheidsschoenen (norm EN ISO 20345, minimaal klasse S1) en werkhandschoenen.

Maatregelen

Werkinstructie stapelen hele Deense karren in de koelcel

Print alleen de checklist

Goed en fout

GOED
Goed

Hele Deense karren stapelen met koppelstang.

FOUT
Fout

Hele Deense karren stapelen zonder koppelstang.

Goed en fout

GOED
Goed
Halve Deense karren stapelen met stapelblokken.
FOUT
Fout
Halve Deense karren stapelen zonder stapelblokken.

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel