Taakroulatie

Taakroulatie

Het overgrote deel van de werkzaamheden in de glastuinbouw bestaat uit een beperkt aantal taken: planten, gewasverzorging, oogsten en veilingklaar maken.

Als steeds dezelfde bewegingen worden gemaakt, kunnen de schouders, nek, armen en handen overbelast raken. Bij het werk in het gewas wordt bovendien vaak licht gebukt of in een bepaalde, gedraaide stand gewerkt. Dit belast de onderrug. Langdurig staand werken, zoals op de buisrailwagen of bij de sorteermachine, belast de benen.

De kans op klachten wordt minder groot als de werknemers op een dag verschillende werkzaamheden uitvoeren. Dit heet taakroulatie. De afwisseling kan eenzijdig gebruikte spieren en pezen ontlasten. Taakroulatie vergroot de variatie in het werk en daarmee de motivatie van de medewerkers.

Wat is de gewenste situatie?

Werken in de glastuinbouw leidt niet tot klachten aan de schouders, nek, armen, handen, onderrug of benen.

Maatregelen

Organiseer het werk zo dat er afwisseling ontstaat tussen zwaardere en lichtere taken.

Streef naar regelmatige afwisseling van de werkzaamheden. Liefst meerdere malen per dag.

Voer een taakroulatiesysteem in.

N.B. Taakroulatie is een van de maatregelen om lichamelijke klachten te voorkomen. Andere maatregelen staan bij onderwerpen als duwen en trekken, tillen en dragen en repeterende handelingen.

Toelichting op de maatregelen

Er zijn drie niveaus van roulatie:

  1. rouleren binnen dezelfde taak. Dezelfde taak wordt dan op een andere werkplek uitgevoerd. Bijvoorbeeld: eerst aan de linkerkant werken, daarna aan de rechterkant.
  2. rouleren met andere uitvoerende taken. Het ene repeterende werk wordt afgewisseld met het andere repeterende werk. Bijvoorbeeld: 's morgens oogsten, 's middags sorteren.
  3. rouleren met andere taken van een andere aard. Bijvoorbeeld: 's morgens oogsten, 's middags onderhoud.

Meer informatie over taakroulatie in de glastuinbouw (met stappenplan).
Meer informatie over taakroulatie in de praktijk: tips per gewas.