Werken op hoogte in de kas
Werken op hoogte in de kas

Door de steeds hogere kassen vormt werken op hoogte een veiligheidsrisico waardoor ernstige ongevallen kunnen ontstaan. Ten aanzien van werken op hoogte worden o.a. de volgende werkzaamheden verricht:

 • reinigen van assimilatielampen
 • onderhoudswerkzaamheden (motoren/schermingsdoek)
 • vervangen van kapot glas
 • overgewaswerkzaamheden (overgewaswagen).

Wat is de gewenste situatie?

Het werken op hoogte leidt niet tot veiligheidsrisico´s.

Goed en fout

GOED
Goed
overgewaswagen met hekwerk
FOUT
Fout
overgewaswagen zonder hekwerk

Welke maatregelen moet ik daarvoor treffen?

Zorg voor een goed buisrailsysteem met een veilige buisrailwagen, stevige buizen en een stabiele ondergrond (zie veiligheid buisrailsysteem)

Stempel buisrailwagens af die bestemd zijn voor werkzaamheden aan het kasdek.

Zet alleen een ladder in als de inzet van een (veiliger) middel niet mogelijk is. Werk volgens de leidraad veilig werken op hoogte.

Gebruik de overgewaswagen uitsluitend voor het doel waarvoor hij ontworpen is.

Geef instructie over het gebruik van de overgewaswagen.

Laat werknemers van 16 of 17 alleen onder deskundig toezicht met de overgewaswagen werken.

TOELICHTING OP DE MAATREGELEN

Organisatie en voorbereiding

 • Houd in de ontwerpfase rekening met de mogelijkheden van een veilige werkwijze bij onderhoud van het ontwerp.
 • In de bijlage deskundig toezicht jongeren wordt duidelijk gemaakt wat hier mee wordt bedoeld.

Gereedschap, machines, apparaten

 • Zorg dat alle middelen CE gemarkeerd zijn, goed onderhouden, opgeslagen en gekeurd worden conform de gebruikshandleiding.
 • Zie erop toe dat er een bedieningsinstructie bij de machine is.
 • Stel machines en andere middelen buiten gebruik als:
 • - merken, herkenningstekens e.d. (o.a. toegestane belasting) niet meer te lezen zijn.
 • - er gebreken, vervormingen of beschadigingen zijn. 

Overgewaswagen

 • Gebruik de overgewaswagen uitsluitend voor het doel waarvoor hij ontworpen is.
 • Geef voorlichting en instructie ten aanzien van gebruik en aanwezig knelgevaar.
 • Werknemers van 16 of 17 mogen de overgewaswagen alleen onder deskundig toezicht bedienen.
 • Bij handaandrijving: voorkom beknelling tussen de loopwielen of tussen de kasconstructie en de wagen.

Op overgewaswagen moet het pictogram knelgevaar zijn aangebracht.

 • Zorg dat een elektrisch aangedreven overgewaswagen is voorzien van een CE-markering.
 • Op de overgewaswagen moet een Nederlandstalige gebruikshandleiding aanwezig zijn.
 • Laat de overgewaswagen jaarlijks keuren.
 • Manoeuvreer de monorailwagen nooit over personen heen.
 • Vermeld het maximale gewicht van de overgewaswagen inclusief lading op de wagen, evenals het maximale laadgewicht. Zorg dat deze gewichten niet worden overschreden.
 • Zorg dat de overgewaswagen rondom is voorzien van een leuning op een hoogte van tenminste 110cm met halverwege een tussenleuning en rondom voorzien van een voetstootlijst
 • Zorg dat de benodigde kracht bij het handmatig voortbewegen van een overgewaswagen niet groter is dan 250 N.
 • Zorg dat de overgewaswagen veilig kan worden betreden met een trap, ladder of plateau. Gebruik van trapjes, bankjes etc. om de werkhoogte te verhogen is niet toegestaan.
 • Zorg dat bij storingen communicatie met collega´s mogelijk is.

Meer informatie

 • Leidraad `Veilig Werken op Hoogte` Het gebruik van een ladder mag alleen wanneer de inzet van een ander arbeidsmiddel voor de betreffende werkplek niet mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat de plek niet bereikt kan worden met een buisrailkar of omdat er te weinig ruimte is. Als hulpmiddel bij het vaststellen of een ladder in een bepaalde situatie aangemerkt kan worden als een verantwoord arbeidsmiddel, is onder toezicht van de centrale werknemers- en werkgeversorganisaties de zogeheten Leidraad Veilig Werken op Hoogte ontwikkeld. Voor het gebruik van de ladder moet een aantal punten bekeken worden die betrekking hebben op het gebruik van de ladder (zie leidraad veilig werken op hoogte).

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel