Onkruid bestrijden met heet water
Onkruid bestrijden met heet water
Goedgekeurd door Sociale Partners

Geactualiseerd: maart 2024

Bij onkruidbestrijding met heet water op (half)verhardingen is het risico op zeer ernstige brandwonden aanwezig. Voorkom brandwonden door een veilige werkwijze en zorgvuldige controle van de machine. 

Wat is de gewenste situatie?

Het werken met kokend / heet water leidt niet tot brandwonden. 

De medewerkers zijn bekend zijn met de gevaren van het werk en de te nemen maatregelen.

Maatregelen

Zorg voor een veilige machine.

Geef medewerkers een goede instructie om verantwoord te kunnen werken. 

Zorg dat de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen. 

Toelichting op de maatregelen

1. Zorg voor een veilige machine

 • Zorg voor keuring en onderhoud volgens de gebruikershandleiding.
 • Scherm hete delen van de machine af of zorg dat medewerkers deze delen niet kunnen raken.
 • Maak gebruik van veiligheidskoppelingen (zie onderstaande afbeelding).

Afbeelding: Veiligheidskoppelingen

 • Voorzie de machine van een gevulde koelwatertank om bij eventuele calamiteiten brandwonden snel te kunnen koelen. Men moet minimaal 20 minuten kunnen koelen.
 • Plaats waarschuwingsstickers. 
 • Voorzie de vulpunten en aftappunten van heet water of stoom met de volgende afbeelding en vul dit aan met de tekst: PAS OP HEET WATER! of PAS OP STOOM! Voorzie de vul- en aftappunten van duidelijke belettering of pictogrammen om vergissingen te voorkomen. 
symbool-vulpunten-aftappunten

Afbeelding: Waarschuwingsbord

2. Instrueer medewerkers 

 • Instrueer je medewerkers aantoonbaar over de specifieke gevaren van het werk en over de te nemen maatregelen. In de instructie aan de medewerkers moet minimaal het volgende aan de orde komen:
  • De gevaren van het werken met heet water en stoom en het voorkomen van de gevaren.
  • De wijze van controle van de machine. Denk aan de keuringssticker en controle op lekkende koppelingen en leidingen.
  • Hoe het werk uitgevoerd moet worden. Denk hierbij ook aan de veiligheid voor het verkeer en omstanders. 
  • Welke persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt moeten worden
  • De afspraken rondom calamiteiten en bedrijfshulpverlening
 • Check of de instructie is begrepen!

3. Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Zorg voor bescherming van de huid en zichtbaarheid. Gebruik:
  • waterafstotende kleding. waterdichte laarzen. Draag de broek over de laarzen.
  • waterdichte, warmtebestendige handschoenen.
  • bij het laden en overladen van heet water een gelaatsscherm.
  • signaalkleding bij werkzaamheden langs de weg.
 • Let op: Ook bij (extreem) warm weer moeten alle benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen worden. Houd hier rekening mee bij de planning.

Overige aandachtspunten

 • Bespreek ongevallen en bijna-ongevallen met onkruidbestrijdingsapparatuur die in het bedrijf of in de sector hebben plaatsgevonden. Dit om herhaling te voorkomen.
 • Als iemand in contact komt met heet water of een andere hittebron moet je direct koelen met (lauw) water (minimaal 20 minuten).

Checklist Dagelijkse praktijk

Print alleen de checklist

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel