Onkruid bestrijden met heet water

Onkruid bestrijden met heet water

Goedgekeurd door Sociale Partners

Onkruidbestrijding op (half)verhardingen met heet water. Kokend / heet water kan leiden tot zeer ernstige verbrandingen en verminkingen bij ondeskundig en onjuist gebruik.

Wat is de gewenste situatie?

Het werken met kokend / heet water leidt niet tot verbrandingen van lichaamsdelen.

De medewerkers zijn bekend zijn met de gevaren van het werk en de te nemen maatregelen.

Maatregelen

Zorg dat medewerkers aantoonbaar geïnstrueerd zijn om verantwoord te kunnen werken.

Hete delen van de machine zijn afgeschermd of medewerkers kunnen niet in aanraking komen met deze delen.

De voorgeschreven Persoonlijke beschermingsmiddelen worden altijd gedragen.

Checklist Dagelijkse praktijk

Print alleen de checklist

TOELICHTING OP DE MAATREGELEN

ORGANISATIE EN VOORBEREIDING

 • Houd bij de planning van onkruidbestrijding door verhitting rekening met extreem warm weer.
  Ook bij warm weer moeten alle benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen worden.

GEREEDSCHAP, MACHINES EN APPARATEN

 • Zorg voor minimaal jaarlijks onderhoud aan machines en apparatuur. Raadpleeg de gebruikshandleiding voor de onderhouds- en controlepunten.
 • Voorzie de installatie van veiligheidskoppelingen.
 • Voorzie de vul- en aftappunten van de juiste belettering / pictogram om vergissingen te voorkomen.
 • Voorzie de vulpunten van heet water en de aftappunten van heet water of stoom met de volgende afbeelding: symbool-vulpunten-aftappunten Vul dit aan met de tekst: PAS OP HEET WATER! Of PAS OP STOOM!
 • Voorzie de machine van een gevulde koelwatertank om bij eventuele calamiteiten brandwonden snel te kunnen koelen. Men moet minimaal 20 minuten kunnen koelen.

OPLEIDING EN INSTRUCTIE

 • Instrueer de medewerkers aantoonbaar over de specifieke gevaren van het werk en over de te nemen maatregelen.
 • In de instructie aan de medewerkers moet minimaal het volgende aan de orde komen:
  -De gevaren van heet water en stoom en het voorkomen van de gevaren.
  -Wijze van controle van goedkeuring apparatuur of machine
  -Wanneer de omgeving veilig genoeg is om het werk uit te voeren (verkeer, omstanders, etc.)
  -Hoe het werk uitgevoerd moet worden
  -Controle op lekkende koppelingen/leidingen
  -Welke persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt moeten worden.
  -De afspraken rondom de bedrijfshulpverlening.
  -Hoe hou je rekening met een veilige afstand tot omstanders. 
  -Welke maatregelen je moet nemen bij calamiteiten.
 • Check of men de instructies begrepen heeft
 • Bespreek ongevallen en bijna-ongevallen met onkruidbestrijdingsapparatuur die in het bedrijf of in de sector hebben plaatsgevonden om herhaling te voorkomen.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

 • Draag signaalkleding bij werkzaamheden langs de weg.
 • Draag waterafstotende kleding.
 • Draag waterdichte laarzen. Draag de broek over de laarzen.
 • Bescherm de handen met waterdichte, warmte bestendige handschoenen.
 • Draag bij het laden en overladen van heet water een gelaatsscherm.
 • Zitten persoonlijke beschermingsmiddelen niet comfortabel, zijn ze verouderd of defect: bespreek het met de leidinggevende, zodat maatregelen genomen kunnen worden.

WAT JE OOK NOG MOET WETEN

 • Als iemand in contact komt met heet water of een andere hittebron moet je direct koelen met (lauw) water (minimaal 20 minuten).

MEER INFORMATIE