Werken op hoogte met ladders en trappen
Werken op hoogte met ladders en trappen
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Een val van een ladder of trap geeft ernstige verwondingen. Daarom is het zaak dit te voorkomen. Onder een ladder verstaan we draagbaar klimmaterieel, bestaande uit ladderbomen, sporten en beslag. Onder trappen verstaan we draagbaar klimmaterieel met een vaste lengte, bestaande uit stijlen (bomen) en (platte) treden. De trap kan zijn voorzien van een platform (bordestrap).

 

a1

 

a2

 

ladder bij machine

 

Wat is de gewenste situatie?

Medewerkers werken veilig op een ladder of trap.

Maatregelen

Beoordeel of het werk veilig en verantwoord met een ladder of trap kan worden uitgevoerd.

Werk alleen met veilige ladders, trappen en andere arbeidsmiddelen.

Stel vast of extra beschermende middelen nodig zijn. (Denk hierbij aan valbeveiliging en/of het borgen van de ladder).

Zorg dat de risico's en veiligheidsvoorschriften bij de medewerkers bekend zijn.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Kies op vaste werkplekken op hoogte en op plekken waar medewerkers regelmatig moeten zijn (zoals bordessen, hoog gelegen opslagplaatsen, e.d.) voor vaste trappen, hekwerken en leuningen.
 • Ontwikkel samen met medewerkers veilige werkwijzen voor regelmatig voorkomende werkzaamheden, zoals het hoog werken op of aan machines.
 • Gebruik een ladder of trap als het werk niet op een andere manier kan worden gedaan en alleen voor kortdurende, lichter werkzaamheden.
  Gebruik het beslisschema werken op hoogte.
 • Zorg voor een stabiele en stevige werkplek waar de ladder niet kan wegzakken of omvallen.
 • Ga na of de medewerker, zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om de ladder of trap te gebruiken. Ga na of hoogtevrees problemen kan geven.

Veilig werken op hoogte aan machine.

 • Kies bij aanschaf van een nieuwe machine voor een GPS ontvanger die in het dakluik van de machine wordt ingebouwd. Hierdoor is het niet meer nodig om op de machine te klimmen om de GPS ontvanger, in verband met de kans op diefstal, dagelijks te verwijderen.
 • Zet het werkgebied af. Dit voorkomt dat derden getroffen worden door vallende objecten.
 • Zorg voor een opgeruimde omgeving, dit voorkomt dat mensen bij een val extra letsel oplopen doordat zij terecht komen op scherpe, harde objecten op de grond.
 • Zorg dat er andere mensen in de buurt zijn, als er op hoogte wordt gewerkt. Zo kan er meteen hulp worden verleend als het toch mis gaat.
 • Laat medewerkers gereedschap of materiaal veilig naar boven te brengen. Bijvoorbeeld met hijsmiddelen of heupgordels zodat zij hun handen zo veel mogelijk vrij kunnen houden.
 • Zorg dat de ladder nooit als kapstok wordt gebruikt om zaken aan op te hangen.
 • Staak het werk op een ladder of trap buiten bij ongunstige weersomstandigheden (zoals een windkracht van meer dan 6 Bf, vorst en zware regen).

Gereedschap, machines en apparaten

 • Ladders en trappen moeten voldoen aan de NEN 2484 of EN 131. 2
 • Ladders en trappen moeten jaarlijks worden geïnspecteerd* op slijtage, vervorming, scheurvorming en het juist functioneren van de verbindingen.
 • Ladders en trappen moeten worden opgeslagen en beschermd tegen weersinvloeden. Tijdens de opslag moet de ladder of trap worden beschermd tegen beschadiging en moet onbevoegd gebruik worden voorkomen (denk aan kinderen).
 • Een A-ladder en een trap moet zijn voorzien van een goed functionerende spreidstandbeveiliging.
 • Een trap die bovenaan is voorzien van een vergoot stavlak moet 60 cm boven de hoogste staplaats voorzien zijn van een steunpunt. trap 60 klein
 • Check regelmatig of de treden nog stroef en heel zijn, de ladderdelen goed bevestigd kunnen worden en niet ongewild in elkaar kunnen schuiven.
 • Voorkom dat beschadigde ladders of trappen toch gebruikt worden door ze meteen weg te doen of duidelijk te voorzien van een waarschuwing.
 • Verplaats zware ladders met twee mensen om overbelasting te voorkomen.

* Het inspecteren moet gebeuren door een deskundige die daartoe is opgeleid. De deskundige mag in dienst zijn van het eigen bedrijf. In geval van een positieve beoordeling, wordt de ladder of trap gewaarmerkt (bijvoorbeeld met een keuringssticker).

Opleiding en instructie

 • Zorg voor voldoende voorlichting en kennis voor het werken op hoogte. Laat ook ervaring meewegen in de beslissing hoe hoog iemand mag klimmen.
 • Bespreek ook de persoonlijke beschermingsmiddelen. Zorg dat mensen goed weten waneer en hoe deze te gebruiken en wat ze moeten doen als zij toch vallen.
 • Verzorg een toolbox over veilig werken met een ladder.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Zorg voor werkschoenen die in goede staat verkeren met een stevige en ruwe zool met profiel en de juiste veiligheidsklasse.
 • Laat als dit nodig is medewerkers valbeveiliging gebruiken, die op ankerpunten kan worden bevestigd. Gebruik alleen gekeurd materiaal.
 • Verwijder beschadigde valbeveiliging direct, zodat deze niet opnieuw kan worden gebruikt. Na een val moet de valbeveiliging voor gebruik eerst opnieuw worden gekeurd.

Goed en fout

GOED
Goed
FOUT
Fout

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel