Werken langs de weg
Werken langs de weg
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Werken in de openbare ruimte kan gevaarlijk zijn. Mogelijke maatregelen zijn: markeren, afzetten of afsluiten. Verschillende partijen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid: de opdrachtgever, de wegbeheerder, de aannemer of uitvoerend bedrijf en de medewerker. Voor het realiseren van een veilige werkplek en omgeving zijn goede afspraken tussen de verschillende partijen nodig.

Wat is de gewenste situatie?

De werkplek is zo veilig mogelijk. Voor de medewerkers en voor derden in de omgeving van de werkplek.

Maatregelen

Inventariseer vooraf met de wegbeheerder de risico's en maak afspraken over de maatregelen en de uitvoering daarvan.

Volg de richtlijnen van kennisplatform CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en verkeerstechniek). Zie publicatie 96a / 96b. Kijk hiervoor op www.crow.nl.

Draag altijd schone signaalkleding en veiligheidsschoeisel.

Gebruik, afhankelijk van het werk, ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen.

Zorg dat alle medewerkers die langs de weg werken daar een specifieke opleiding voor hebben gehad.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Inventariseer vooraf de specifieke gevaren die het gevolg zullen zijn van de werkzaamheden. Laat een deskundige bepalen welke verkeersmaatregelen genomen moeten worden, ook bij kortdurende werkzaamheden.
 • Regel ook het toezicht op de handhaving van de verkeersmaatregelen. Dit kan worden uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven.
 • Zorg voor communicatiemiddelen (mobiele telefoon) als er veel alleen gewerkt wordt.

Gereedschap, machines en apparaten

 • Zorg voor goed onderhouden machines met een veilige techniek (denk aan werkende en goed zichtbare  verlichting, schone spiegels, het voorkomen van wegvliegend materiaal bij maaien) en passende capaciteit.
 • Voer binnen een statische afzetting geen zwaailamp. De zwaailamp kan wel worden gevoerd bij het in- en uitrijden van het werkvak.
 • Voer bij normale deelname aan het verkeer geen zwaailamp, tenzij het voertuig breder is dan 2,6 meter.

Opleiding en instructie

 • Laat betrokkenen de cursus Veilig werken langs de weg. Deze verplichting is vastgelegd in de cao.
 • Er zijn ook mogelijkheden om een E-learning Veilig werken langs de weg te (laten) volgen.
 • Bespreek de veiligheidsmaatregelen en bijzondere maatregelen voor aanvang van het werk met de medewerkers.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Werk altijd met schone signaalkleding en veiligheidsschoeisel.
 • Zorg dat de signaalkleding niet geheel verdwijnt onder bijvoorbeeld het draagstel van een bosmaaier.
 • Gebruik zo nodig:
  - gehoorbescherming (bij meer dan 80 dB(A)). Otoplastieken hebben de voorkeur, omdat het richtinghoren (naderend verkeer) instand blijft.
  - oog- of gelaatsbescherming, eventueel in combinatie met een helm
  - werkhandschoenen

Meer informatie

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel