Werken op hoogte
Werken op hoogte
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Bij snoeiwerk aan bomen, gevelbeplantingen en hagen en bij het aanleggen en onderhouden van daktuinen wordt op hoogte gewerkt. Vallen van hoogte is een belangrijke oorzaak van letsel. Het onderwerp daktuinen is apart beschreven.

 

Hoogwerker

Wat is de gewenste situatie?

De werkplek en werkomgeving zijn zo veilig en gezond mogelijk.

De middelen waarmee gewerkt wordt zijn CE gemarkeerd, veilig en worden conform de gebruikshandleiding gebruikt en onderhouden.

De medewerkers zijn voldoende deskundig en geïnstrueerd.

De leiding houdt toezicht op de naleving van de gemaakte afspraken worden.

Valgevaar wordt voorkomen.

Maatregelen

Kies op basis van een risicobeoordeling de meest geschikte middelen om het werk veilig en verantwoord uit te voeren.

Gebruik bij valgevaar collectieve valbeveiliging (bijvoorbeeld leuningen). Is dat niet mogelijk, gebruik dan persoonlijke valbeveiliging, zoals veiligheidslijnen. Dit moet altijd vanaf een hoogte van 2½ meter. Bij risicovolle omstandigheden moet het valgevaar ook worden voorkomen bij een valhoogte van minder dan 2½ meter.

Bij werken met een hoogwerker: werk altijd aangelijnd.

Werk op een ladder als het echt niet anders kan, onder de voorwaarden genoemd in de toelichting.

Voorkom dat derden getroffen worden door vallende objecten.

Zorg dat de kennis en ervaring van de medewerkers is afgestemd op de gevaren van de hoogwerker of rolsteiger, de werkzaamheden en de omgeving van de werkplek.

Werk met apparatuur die voldoen aan de CE-norm.

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen die passen bij de machine en de omgeving.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Houd in de ontwerpfase rekening met de mogelijkheden van een veilige werkwijze bij onderhoud van het ontwerp.
 • Houd bij het ontwerp van daktuinen rekening met collectieve of individuele veiligheidssystemen. Raadpleeg een deskundige. Zie ook daktuinen.
 • Voorkom valgevaar door een veilige hoogwerker, rolsteiger, werkplateau, enz. te gebruiken en door het aanbrengen van hekwerken, leuningen, valbeveiliging, e.d.
 • Werk alleen op een ladder als het echt niet anders kan. Raadpleeg de bijlage: Stroomschema werken op hoogte.
 • Zorg voor goede communicatiemiddelen tussen de werker(s) op hoogte en de werker(s) op de grond.
 • Instrueer medewerkers vooraf. Zie onder opleiding.

Gereedschap, machines en apparaten

 • Zorg dat alle middelen CE gemarkeerd zijn, goed onderhouden, opgeslagen en gekeurd worden conform de gebruikshandleiding.
 • Zie erop toe dat er een gebruikshandleiding bij de machine of rolsteiger is.
 • Stel machines en andere middelen buiten gebruik als:
  • merken, herkenningstekens e.d. (o.a. toegestane belasting) niet meer te lezen zijn.
  • er gebreken, vervormingen of beschadigingen zijn.

Opleiding en instructie

 • Zorg voor medewerkers, die opgeleid zijn en kennis hebben over het uit te voeren werk, het werken op hoogte en die aantoonbaar een instructie hebben ontvangen over het werken met de arbeidsmiddelen die bij dat werk gebruikt worden.
 • Voor het werken met een hoogwerker of rolsteiger:
  • Zorg dat de door de fabrikant opgestelde gebruikshandleiding aanwezig en doorgenomen is.
  • Zorg dat betrokkenen de gebruikshandleiding lezen, begrijpen en kunnen toepassen.
  • Zorg dat men vóór het werk een check hoogwerker of check rolsteiger uitvoert.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Tref in ieder geval vanaf 2½ meter maatregelen, zoals het gebruik van goedgekeurde harnasgordels met lijnen. Onder de 2½ meter zijn maatregelen nodig als de omstandigheden risicovol zijn.
 • Zorg dat de gebiedsbegrenzende gordel juist bevestigd wordt in de werkbak van de hoogwerker. Een gebiedsbegrenzende gordel is een gordel met een vaste, korte lijn waaraan geen valdemper is bevestigd of is opgenomen. Het doel is dat met het bovenlichaam niet buiten de bak gekomen kan worden. Om die reden moet de lijn worden vastgemaakt aan de speciaal aangebrachte verankeringsogen, deze zijn vaak laag in de bak aanwezig.

 

Kopie van werkbak zonder kwast

Wat u verder nog moet weten

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel