Mestschuiven

Mestschuiven

In ligboxenstallen waar koeien gehouden worden op roosters is mestschuiven een dagelijks terugkerend werk.

Wat is de gewenste situatie?

Het schoonschuiven van vloeren en roosters in ligboxen wordt gedaan met een geringe lichamelijke inspanning.

Maatregelen

Houd bij nieuwbouw rekening met de aanlegmogelijkheid van automatische mestschuiven.

Gebruik combinatiemachines (bijvoorbeeld boxen instrooien/mestschuiven).

Gebruik een automatische mestschuif (robot)

Gebruik een lichte mestschuif met voldoende steellengte.

Gebruik een mestschuif op wiel.

Zorg voor goed geprofileerd schoeisel.

Checklist

mestschuif
Foto: Mestschuif

Zie voor arbovriendelijke hulpmiddelen ook www.stigas.nl.