Trekken en duwen aan vee

Trekken en duwen aan vee

 

graasdieren trekken en duwen aan vee

Duwen en trekken aan vee komt in de graasdierhouderij veel voor. Regelmatig moeten dieren gevangen worden voor een handeling of behandeling. Bij duwen en trekken bestaat het risico dat het gebied onder in de rug te zwaar belast wordt. Dit kan gezondheidsklachten veroorzaken, zoals lage rugklachten.

Wat is de gewenste situatie?

Duwen en trekken zijn tot een minimum beperkt.

Maatregelen

Plaats een geleidingsysteem op het bedrijf, eventueel met herkennings- en separatiepoorten.

Probeer met verleiding (bijvoorbeeld met voer) de dieren op de juiste plaats te krijgen. Zo lopen ze zelf.

Als het vee aan de hand wordt meegevoerd: draag veiligheidsschoeisel en probeer de vaart er in te houden. Maak vooraf de weg vrij en plaats een geleidingslint.

Overweeg bij grote dieren (> 200kg) sedatie (lichte verdoving).

Duwen is beter dan trekken.

Trek schapen nooit aan de wol.

Gebruik voor werkzaamheden aan de kop een kopheffer (zie foto's onder).

graasdieren trekken en duwen aan vee kopheffer

graasdieren trekken en duwen aan vee kopheffer2