Ventilatoren

Ventilatoren

Als een ventilatorsysteem op hoogte wordt schoongemaakt kan degene die hem schoonmaakt door het dak of van het dak vallen. Als een ventilator niet of onvoldoende wordt schoongemaakt, bestaat het risico op brand. Als iemand ongewild in aanraking komt met de ventilator kan dat letsel tot gevolg hebben.

Wat is de gewenste situatie?

Alle apparatuur moet eenvoudig bereikbaar en reinigbaar zijn.

De ventilatoren zijn op randaarde aangesloten en achter een aardlekschakelaar geschakeld.

De stroomvoerende delen zijn geïsoleerd.

De ventilator is zodanig afgeschermd dat een hand er niet bij kan komen.

Maatregelen

Richt de stallen zo in dat door natuurlijke ventilatie, mechanische ventilatie achterwege kan blijven.

Houd bij het ontwerp en de aanleg van ventilatiesystemen rekening met de bereikbaarheid voor onderhoud en het schoonmaken van het systeem.

Plaats de elektrische aansturing achter een smeltzekering en aardlekschakelaar en sluit de mantel aan op de randaarde.

Voorzie ventilatoren van een fijnmazig gaas om aanraking te voorkomen.

Zorg voor een dubbele beveiliging, zodat dat de ventilatoren tijdens het werk niet inwerking kunnen worden gezet.

Stel ladders voor het bereiken van op hoogte gehangen ventilatoren stabiel op.

Checklist