Werken met de hogedrukreiniger

Werken met de hogedrukreiniger

Het werken met de hogedrukreiniger brengt een hoge lichamelijke belasting met zich mee. Deze wordt veroorzaakt door de trillingen van de lans en door het opvangen van de terugslagkracht van de lans.

Wat is de gewenste situatie?

Het werken met de hogedrukspuit leidt niet tot gezondheidsschade.

Maatregelen

Als er wordt gespoten met een breedstraalnozzle, een rechte spuitlans en accumulator: werk maximaal acht uur per dag.

Als er wordt gespoten met een hogedrukspuit, voorzien van een goed afgestelde accumulator, rechte spuitlans, uitgebalanceerde nozzle en fingertiphandgreep: werk gemiddeld maximaal twee uur per dag (tien uur per week).

Als er wordt gespoten met een roterende nozzle: werk maximaal één uur per dag.

Gebruik adequate persoonlijke beschermingsmiddelen zoals beschermde kleding, gelaats- en gehoorbescherming en laarzen.

Checklist

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Hogedrukreinigers zijn er in soorten en maten. Stem de manier van werken af op de vervuiling, de gebruikte materialen en de ondergrond.
 • Bespaar reinigingstijd met de hogedrukspuit door vooraf in te weken. Inweken door verneveling geeft een goed resultaat. Een inweektijd van vier uur levert al veel resultaat op.
 • Gebruik geen spoelwater uit de melkmachine in de hogedrukreiniger.

Maak bij renovatie de volgende afwegingen:

 • Bepaal of een universele reiniger volstaat of dat een reiniger voor intensief gebruik of een centraal systeem de voorkeur heeft. Overweeg vooral bij nieuwbouw een centraal systeem met aansluitpunten.
 • Maak bij aanwezigheid van een coating gebruik van de lagere druk van een breedstraalnozzle. Bij een hoge druk bestaat het gevaar dat de ondergrond stuk gaat, steeds scherper wordt en beschadigt. Deze beschadigingen zijn een broedplaats voor ziekteverwekkers en kunnen de hoeven van graasdieren beschadigen.

Bedenk voor het reinigen:

 • Bespaart het gebruik van de hogedrukreiniger tijd? Aangekoekte mestresten in de ligbox zijn met de hogedrukspuit moeilijk te verwijderen. Zet hiervoor andere hulpmiddelen in.
 • Wat is de aard van de vervuiling? Kan het vuil met de hogedrukstraal worden weggespoeld? Of is er veel watervolume nodig voor het vuiltransport?

Let verder op het volgende:

 • De juiste toebehoren, draai- of snelkoppelingen vergemakkelijken het spuiten.
 • De werkzaamheden en de persoon bepalen de lengte van de lans. Een standaard 1 m lans voorkomt veel bukken, maar er zijn ook lansen van 0,5 en 1,5 en 2.0 m. Bij spuiten op vloeren in grote ruimtes heeft een lange lans de voorkeur. Een korte lans heeft de voorkeur in kleine ruimtes en op de stalinrichting.
 • Koppel voor het opstarten van de hogedrukreiniger de spuitlans even af en laat de leiding even doorstromen. Zo worden luchtbellen en eventuele verontreinigingen verwijderd zodat deze de nozzle niet verstoppen. Het voorkomt ook blootstelling aan nevel met verontreinigingen zoals legionella.
 • Spuit niet op personen of dieren. De waterstaal is vlijmscherp en gaat door de huid heen, dringt diep in de weefsels en kan zo grote beschadigingen en diepe wonden veroorzaken. Aan de buitenkant is daar weinig tot niets van te zien. Slachtoffers wordt geadviseerd de behandelend arts te vragen informatie in te winnen bij deskundige artsen.
 • Zorg dat elektrische apparaten en de reiniger zelf niet nat worden. Houd kabels uit het water. Hang ze op als het risico op nat worden aanwezig is.
 • Controleer elektriciteitskabels regelmatig op deugdelijkheid.
 • Zorg voor een oogspoelmogelijkheid in de buurt om (ondanks toegepaste bescherming) de ogen te kunnen spoelen.
 • Zorg voor minimaal jaarlijks onderhoud van de machine, controleer de slangen op lekken.
 • Spuit niet in mestputten. Dit kan de mestkorst doorbreken. Door turbulenties in de put kunnen gassen vrijkomen. Zie hiervoor ook 'Mestgassen'.
 • Laat slangen en apparatuur niet langdurig in een warme omgeving liggen in verband met de groei van onder andere legionella.

Meer informatie