Handmatig uitmesten en instrooien van paardenstallen
Handmatig uitmesten en instrooien van paardenstallen

Handmatig uitmesten van strostallen in de paardenhouderijen is relatief zwaar lichamelijk werk. Naast de lichamelijke belasting is er bij het uitmesten en opstrooien sprake van blootstelling aan stof.

Wat is de gewenste situatie?

Paardenstallen moeten zo zijn ingericht dat bij het uitmesten en instrooien de lichamelijke belasting zoveel mogelijk wordt beperkt en de veiligheid wordt gewaarborgd.

Maatregelen

Houd bij de inrichting (of herinrichting ) van de stal rekening met de toepassing van mechanische hulpmiddelen.

Maak bij het uitmesten en instrooien gebruik van hulpmiddelen zoals een Bobcat of (mini)shovel en een instrooimachine mits de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikten ze het instrooien verlichten.

Zorg voor ergonomisch gereedschap bij het handmatig instrooien en uitmesten.

Zorg dat de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn.

Checklist

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Foto: paarden op middenpad

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Leg een mesttransportband aan onder de stallen.
 • Gebruik uitschuifbare tussenwanden.
 • Maak de afstand van de stallen naar de mestopslag niet te lang.
 • Zorg voor een goed verharde en vlakke ondergrond (zonder obstakels) naar de mestopslagplaats.
 • Maak de mestopslag niet te hoog als de kruiwagen er op moet worden gereden.
 • Sla stro, houtkrullen en vlas veilig op, zodat onbevoegden hier niet op kunnen klimmen en de balen niet kunnen omvallen.
 • Zorg voor de aanwezigheid van een aantal mestrieken met diverse lengten, zodat de medewerker een riek met de voor hem/haar juiste lengte kan gebruiken.
 • Zorg bij het uitmesten en opstrooien voor voldoende ventilatie.
 • Geef duidelijk aan dat de mestopslag niet toegankelijk is voor onbevoegden. Hiervoor kunt u pictogrammen "verboden voor onbevoegden", afzethekken of rood-witte kunststofketting gebruiken.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Foto: voorbeeld overdekte mestopslag

Gereedschap, machines en apparaten

 • Zet bij het gebruik van een bobcat of shovel de achteruitrijdsignalering uit als de paarden hiervan schrikken. Besteed dan wel extra aandacht aan het afzetten van de werkplek.
 • Als mechaniseren niet mogelijk is: gebruik dan bij het handmatig uitmesten een kruiwagen met dubbel neuswiel.
 • Kies het juiste gereedschap. Het gebruik van een mestriek of ander opschepsysteem is afhankelijk van de bodembedekker in de stal.
  • Stem de lengte van de mestrieken af op de lengte van de medewerkers.
  • Vervoer balen stro, houtkrullen, vlas en dergelijke op vierwielige wagens, kruiwagens met een dubbel neuswiel of in daarvoor bestemde transport- en uitstrooimachines.

paardenhouderij handmatig uitmesten stallen kruiwagen dubbel wiel
Kruiwagen met dubbel neuswiel

paardenhouderij handmatig uitmesten stallen kruiwagen dubbel wiel2
Kruiwagen met afkiepbare bak

paardenhouderij handmatig uitmesten stallen strowagen 4 wielig
Strowagen vierwielig

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Zorg voor veiligheidsschoeisel/laarzen bij het uitmesten, omdat men in aanraking kan komen met de paardenvoeten, machines, de scherpe punten van de riek en biologische agentia.
 • Benader de paarden in de stal op de juiste manier.
 • zie ook veiligheid in omgang met paarden.
 • Zorg voor stofkapjes minimaal P2.

WAT U VERDER MOET WETEN

 • Mestrieken met een lange steel kunnen veiliger zijn indien de paarden tijdens het uitmesten nog in de stallen staan. Let wel hoe verder naar het eind van de steel men de riek vasthoudt hoe zwaarder wordt de last.
 • Denk bij transport en mestopslag ook aan milieuaspecten. Ruim tijdens het (kruiwagen)transport gemorste/afgevallen mest direct op.
 • De uitlaatgassen van verbrandingsmotoren zijn schadelijk; zorg voor voldoende ventilatie. Gebruik van elektrische transportmiddelen is aan te bevelen
 • Als u uitschuifbare tussenwanden heeft: zet de paarden op het middenpad en rijd de mest uit met een bobcat of shovel.
 • Schuif de tussenwanden altijd geheel uit en borg ze indien mogelijk.

paardenhouderij handmatig uitmesten stallen uitschuifbare tussenwand
Uitschuifbare tussenwand, hier nog niet volledig uitgetrokken

paardenhouderij handmatig uitmesten stallen shovel  paardhouderij handmatig uitmesten stallen shovel2
Shovel(Shovels niet onbeheerd wegzetten met geopende bak)

paardenhouderij handmatig uitmesten stallen specifieke mesttruck
Mesttruck

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel