Onderhoud- en verbouwwerkzaamheden
Onderhoud- en verbouwwerkzaamheden

Het zelf uitvoeren van renovatie-, reparatie-, sloop-, onderhouds-, schilder-, reinigings- en graafwerkzaamheden brengt risico's voor de veiligheid en de gezondheid met zich mee.

Wat is de gewenste situatie?

Onderhoud en bouwwerkzaamheden worden veilig uitgevoerd.

In de ontwerpfase wordt al rekening gehouden met het voorkomen van gevaarlijke en ongezonde situaties.

Maatregelen

Houd er bij het ontwerp van bouwprojecten al rekening mee dat er veilig over daken kan worden gelopen.

Zorg voor randbeveiliging.

Gebruik bij kortdurende werkzaamheden (reparatie van lekkages, onderhoud en schilderwerk) een vanggordel.

Neem in de constructie voorzieningen op voor de bevestiging van vanglijnen en vangnetten. Meer informatie: Vallen van hoger gelegen vlieringruimten.

Als het dak onvoldoende draagkrachtig is (glas, kunststof of asbestcement): gebruik dan beloopbare roosters of permanente hangladders in geleide rail.

Plaats ladders onder een hoek van 70° en 1 m overschot.

Gebruik mechanische hulpmiddelen bij het verplaatsen van materialen van meer dan 25 kg over hoogten.

Bij renovatie van stallen: neem maatregelen om risico's bij het lassen te voorkomen.

Breng de eventuele gevaren die tijdens het ontwerpproces naar voren komen in kaart en instrueer de medewerkers hierover.

Stel een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) op bij nieuwbouw.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Voer een deugdelijk arbobeleid bij een renovatie: tref veiligheidsvoorzieningen en verstrek persoonlijke beschermingsmiddelen. Zet voldoende mensen en hulpmiddelen in om piekbelasting te voorkomen.
 • Wees u bewust van uw verantwoordelijkheid. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de naleving van de regels voor uw eigen medewerkers en uitzendkrachten. Voor andere dan uw eigen medewerkers (elektricien, CV-monteur, (onder)aannemers) bent u deelverantwoordelijk.
 • Richt de bedrijfsomstandigheden zo in dat ze geen gevaar vormen voor medewerkers en externen. Als er meerdere bedrijven op één plaats actief zijn: werk dan met deze bedrijven samen. Leg deze samenwerking bij bouwwerkzaamheden vast in het veiligheids- en gezondheidsplan van de bouwplaats.
 • Houd toezicht op het gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Plaats een net onder de dakplaten indien er op het dak wordt gewerkt.
 • Bij renovatie van stallen: neem maatregelen om risico's bij het lassen te voorkomen:
  • voldoende ventileren, afzuiging, lasdampmasker om blootstelling aan dampen te voorkomen
  • dek de mestput af om brand- en ontploffingsgevaar te voorkomen

Opleiding en instructie

 • Geef voorlichting over de verwachte risico's:
  • gevaarlijke stoffen
  • geluid
  • zware lasten
  • beschermingsmaatregelen (collectief en individueel)
  • hoe te handelen in acuut gevaarlijke situaties
  • vluchtroutes
  • verkeerssituatie rond de bouwplaats

Wat u verder nog moet weten

 • Werken met en verwerken van asbest is in de meeste gevallen verboden. Kijk voor meer informatie over asbest op www.infomil.nl/
 • Het evenwicht op een ladder hangt voor een groot deel af van de hellingshoek. Bij een te verticale ladder bestaat het risico dat hij achterover valt of zijwaarts wegglijdt. Een te horizontaal opgestelde ladder glijdt gemakkelijk onderuit en zal sneller breken. Als de ladder in een hoek van 65 tot 75° is geplaatst staat hij het meest stabiel.
 • Een methode om een juiste hellingshoek te bereiken.
  •  Ga recht voor de ladder staan en zet de tippen van de schoenen tegen de ladderbomen
  •  Als de ladder correct is opgesteld, kunt u met gestrekte armen de sport vastnemen op armhoogte
  •  Verder is de stevigheid van de bodem van belang. Het beste is de ladder te borgen
 • Als u in een noodsituatie een dak moet betreden: leg een oppervlaktevergrotend hulpmiddel, een ladder bijvoorbeeld, op het dak en betreedt de ladder op handen en voeten.

ladder

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel