Bedrijfshulpverlening (BHV) en Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid (HGA)

Bedrijfshulpverlening (BHV) en Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid (HGA)

Ondanks alle veiligheidsmaatregelen kan er altijd iets mis gaan. Er moet eerste hulp worden verleend of een (beginnende) brand geblust. In ernstige gevallen kan het voorkomen dat een bedrijfsgebouw of bezoekerscentrum moet worden ontruimd. Of dat mensen uit de natuur moeten worden gered. De noodzakelijke kennis voor hulpverlening in afgelegen gebieden kan worden opgedaan in een cursus Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid (HGA).

Knelpunten

In geval van een ongeval, iemand die onwel wordt of een beginnende brand kunnen niet altijd snel de juiste maatregelen worden genomen om (ergere) schade te voorkomen.

Er vinden risicovolle werkzaamheden plaats onder geïsoleerde omstandigheden in bos- en natuurgebieden.

Deskundige externe hulpdiensten kunnen de werkplek niet altijd goed bereiken.

De brancheafspraken

Maak duidelijke afspraken over de werkzaamheden van alleenwerkers: onder welke condities mogen de werkzaamheden alleen worden uitgevoerd, hoe wordt de communicatie met anderen gegarandeerd?

Zorg dat er nooit alleen wordt gewerkt bij risicovolle werkzaamheden en in situaties die vooraf als risicovol kunnen worden ingeschat.

Zorg dat de hulpverlening is afgestemd op het risico. En zorg dat de juiste hulp tijdig kan worden verleend. Zorg voor voldoende medewerkers met de juiste opleiding en training.

Zorg voor een verbanddoos en een brandblusser in de buurt van de werkplek.

Waarborg een goede communicatie en afstemming met parate externe hulpverleningsorganisaties.

Bij zaagwerkzaamheden in bomen: zorg dat de interne hulpverlening is afgestemd op de feitelijke omstandigheden (bedrijfshulpverlening voor reddingsacties in bomen (BHV-B)).

Checklist

Voor de medewerker

Print alleen de checklist

Checklist

Voor de bedrijfshulpverlener

Print alleen de checklist

Checklist

Voor de alleenwerker

Print alleen de checklist

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

Algemeen

 • Inventariseer de risico’s: aantal werknemers, aantal alleenwerkers, risico’s van het werk, gebouwen en bezoekerscentra. Ga op basis hiervan na hoeveel hulpverlening/hulpverlening geïsoleerde arbeid nodig is en welke kennis bedrijfshulpverleners in huis moeten hebben.
 • Leid voldoende medewerkers op als bedrijfshulpverlener.
 • Zorg voor een verbanddoos met middelen, afgestemd op de risico’s. Plaats deze in de gebouwen en bijvoorbeeld in de (werk)voertuigen.
 • Zorg voor communicatiemiddelen.
 • Zorg dat er voldoende vluchtroutes zijn in geval van calamiteiten.
 • Zorg dat er regelmatig oefeningen worden gehouden, ook om de interne afspraken en procedures te checken.
 • Maak afspraken met opdrachtgevers over de bedrijfshulpverlening. Om snel hulp te kunnen verlenen kan het nodig zijn om de opdrachtgever in te schakelen.

Bedrijfsgebouwen

 • Maak een ontruimingsplan voor bedrijfsgebouwen waar meerdere mensen werkzaam zijn.

Werken op locatie

 • Zorg dat hulpverleners de locatie kunnen vinden en bereiken. Maak dus duidelijke afspraken over de bereikbaarheid en de positie. Zorg voor een duidelijke overzichtskaart op de thuisbasis en op de werkplek.

Alleen werk

 • Voorkom zo veel mogelijk alleen werk of geïsoleerd werk.
 • Zorg – in samenspraak met medewerkers – voor duidelijke regels in welke situaties er met meerdere mensen moet worden gewerkt, en zie er op toe dat iedereen dit weet.
 • Maak bij alleen werk afspraken over:
  • opleiding en instructie bedrijfshulpverlening en hulpverlening geïsoleerde arbeid
  • beschikbaarheid en onderhoud van bedrijfshulpverleningsmiddelen
  • communicatiemiddelen en te gebruiken nummers
  • toezicht door en contact met het bedrijf

Middelen

 • Zorg voor een ‘verbanddoos bedrijfshulpverlening’ op locatie. Zorg dat deze voldoet aan de richtlijnen van het Oranje Kruis: https://www.ehbo-koffer.nl/ehbo-kennisbank/achtergrondinformatie/oranje-kruis-ehbo-koffer/ 
 • Zorg in voertuigen voor een volledige en goedgekeurde ‘verbanddoos bedrijfshulpverlening kleine werkunit’. Naast de al complete basisinhoud van de richtlijn, kan het nodig zijn om de set aan te vullen met specifieke bedrijfshulpverleningsproducten als een tekenverwijderaar.
 • Maak intern duidelijke werkafspraken over het compleet houden van de verbanddozen: aanvullen na gebruik!

Opleiding en instructie

 • Laat de bedrijfshulpverleners een cursus bedrijfshulpverlening volgen, waarin onder andere aandacht wordt besteed aan de volgende onderwerpen:
  • alleen werken. Er is een speciale opleiding tot hulpverlener geïsoleerde arbeid.
  • val- en beknellingletsel en afgerukte lichaamsdelen
  • in- en uitwendige bloedingen en ernstige zaagwonden
  • oog- en gelaatsletsel
  • huidirritaties, blaarvorming en vergiftigingsverschijnselen
  • elektriciteitsongevallen
  • medische aandoeningen als beroerte, epilepsie, hartziekten en suikerziekte
  • insectenbeten
 • Informeer ook de andere medewerkers over hoe de bedrijfshulpverlening is geregeld.
 • Laat de bedrijfshulpverleners regelmatig oefenen (minimaal 1 x per jaar) en laat hen de opgedane kennis delen met hun collega’s.
 • Zorg voor na- en bijscholing van de bedrijfshulpverleners.

Meer informatie