Klimaat en weersomstandigheden

Klimaat en weersomstandigheden

Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Inspectie SZW

 

veilig werken met grote grazers2 (klein)

Extreme weersomstandigheden kunnen zorgen voor onveilige of ongezonde situaties. Denk bijvoorbeeld aan onweer, harde wind, sneeuw en gladheid.

Knelpunten

Medewerkers kunnen gezondheidsschade oplopen door extreme weersomstandigheden tijdens het buitenwerk.

Te hoge temperaturen kunnen uitdroging, verbranding van de huid en bewusteloosheid tot gevolg hebben.

Langdurige blootstelling aan zonnestraling kan huidkanker veroorzaken.

Te lage temperaturen kunnen leiden tot verminderd gevoel in handen en voeten, vooral bij de fijne motorische taken. Daarnaast is er gevaar voor bevriezing van ledematen, gezicht en voor onderkoeling van het lichaam.

Lichamelijk letsel door ongevallen door sneeuw, regen, ijzel, onweer en harde wind.

Door de hoeveelheid kleding bij koud weer kan de beweeglijkheid afnemen. Hierdoor wordt het moeilijker bepaalde werkzaamheden uit te voeren en is er een grotere kans op letsel en ongelukken.

De brancheafspraken

Maak intern afspraken: onder welke voorwaarden kunnen er bij extreme weersomstandigheden al dan niet buitenwerkzaamheden worden verricht.

Wanneer extreme weersomstandigheden ertoe leiden dat het werk niet meer gecontroleerd en verantwoord kan worden uitgevoerd: Neem dan aanvullende maatregelen.

Plan de werkzaamheden zo, dat er niet te lang in ongunstige weersomstandigheden gewerkt hoeft te worden (in de volle zon, in de kou in combinatie met wind(stoten), sneeuw, hagel of ijzel en vorst). Pas, indien nodig, de werktijden en de persoonlijke beschermingsmiddelen aan.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Breng de risico’s van het buitenwerk in kaart en stel algemene richtlijnen op voor de werkzaamheden in relatie tot de weersomstandigheden. Besteed apart aandacht aan: werken op hoogte, werken in het verkeer en werken in het bos.
 • Maak interne afspraken: onder welke weersomstandigheden kunnen buitenwerkzaamheden verricht worden en onder welke voorwaarden? Dit geldt zeker bij werkzaamheden:
  • Bij windkracht 6 of hoger.
  • Bij een gevoelstemperatuur van -6 graden.
  • Intensief en zwaar lichamelijk werk bij een temperatuur boven de 25 graden.
 • Volg de weersberichten voor een goede planning van de werkzaamheden; voorkom werken bij onveilige of ongezonde klimaatomstandigheden zo veel mogelijk.
 • Zorg voor de middelen die nodig zijn voor gezond en veilig buitenwerk en maak afspraken over het gebruik ervan.

Opleiding en instructie

 • Geef medewerkers voorlichting over extreme weersomstandigheden als storm, onweer, gladheid, kou, hitte, en sneeuw. Licht ze ook voor over de afspraken hierover.
 • Zorg dat medewerkers de risico’s van blootstelling aan UV-straling kennen.
 • Instrueer medewerkers over het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Zorg dat zij deze op een juiste manier gebruiken en goed onderhouden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Stel beschermingsmiddelen beschikbaar, afhankelijk van het jaargetijde en de klimaat/weersomstandigheden.

 • werkkleding: ‘s zomers luchtig, ’s winters thermisch
 • regenkleding.
 • antizonnebrandcrème (eventueel pet met nekflap of hoed met brede rand)
 • schoeisel met een goed profiel om uitglijden te verminderen. Het heeft de voorkeur om medewerkers te laten beschikken over twee paar schoenen, zodat zij deze om en om kunnen laten luchten en/of drogen

Bekijk ook of er bij bepaalde weersomstandigheden aanpassingen moeten plaats vinden bij beschermingsmiddelen. Bijvoorbeeld: het gebruik van oordoppen in plaats van een helm met gehoorbescherming bij warm weer.

Wat u verder nog moet weten

Op grond van de gevoeligheid van de huid zijn de volgende huidtypes te onderscheiden.

Huidtype Verbrandings-
ervaring
Bruinings-
ervaring
Uiterlijke kenmerken Gebruik
beschermingsfactor
1 verbrandt zeer snel wordt niet bruin zeer lichte huid
vaak sproeten
rood of lichtblond haar
blauwe ogen
20 - 30
2 verbrandt snel wordt langzaam bruin lichte huid
blond haar
grijze, groene of lichtbruine ogen
15+
3 verbrandt niet snel wordt gemakkelijk bruin licht getinte huid
donkerblond tot bruin haar
vrij donkere ogen
10 - 15
4 verbrandt bijna nooit bruint zeer goed meestal getinte huid
donker haar
donkere ogen
(mediterrane types)
6 - 10

­

Meer informatie