Takkenversnipperaar handinvoer

Takkenversnipperaar handinvoer

Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Inspectie SZW

 

foto rechts foto rechts takkenversnippaar web

Bij de handmatige invoer van takken kan een medewerker in aanraking komen met scherpe delen, wegzwiepende takken of weggeblazen snippers. Als de takken met behulp van een hydraulische kraan worden ingevoerd is er kans op persoonlijk letsel bij het opheffen van een storing. Andere aspecten die de gezondheid kunnen schaden zijn lawaai, uitlaatgassen en lichamelijke belasting.

Knelpunten

Onjuist of niet dragen van versnipperoveral.

Mensen kunnen geraakt worden door wegspringend hout, bekneld raken, meegetrokken worden in het versnipperproces.

De brancheafspraken

Zorg voor een aantoonbare veiligheidsinstructie die aansluit bij de kennis en ervaring van de medewerkers en het type takkenversnipperaar.

Stem de kennis en ervaring af op de gevaren van het werk en de omgeving van de werkplek.

Draag altijd een versnipperoveral.

Toelichting / Achtergrondinformatie

Organisatie en voorbereiding

 • Als het bedrijf inspraak heeft in het uit te voeren project: overweeg om snoeihout niet te versnipperen, maar te gebruiken voor een takkenheg, houtwal of erfafscheiding.
 • Overweeg het inzetten van een met kraangevoerde machine.
 • Beoordeel de werkplek(ken) vooraf op veiligheid en stem de inzetbaarheid van mens en machine daar op af. Bespreek de bijzonderheden en gevaren voordat het werk begint.
 • Houd rekening met verkeer en derden in de omgeving. Maak afspraken met de opdrachtgever of wegbeheerder over het markeren, afzetten of afsluiten van de werkomgeving. Check of er passende maatregelen worden genomen.
 • Zorg dat de leiding toezicht houdt op de gemaakte afspraken.
 • Voorkom struikelgevaar. Ruim takken die in de buurt van de invoertrechter liggen direct op.
 • Pas op voor terugslag van hout. Vooral zware stukken en lange takken kunnen gevaarlijk zijn. Let extra op bij dood hout. Bij machines met een rechtsomdraaiend vliegwiel met snijsysteem hebben de takken de neiging om naar rechts te slaan. Ga daarom links van de invoertrechter staan.
 • Werk nooit alleen. Zorg voor een optimale communicatie en regel dat noodzakelijk hulp kan worden ingeroepen.

Gereedschap, machines en apparaten

 • Zorg voor goed onderhouden machines met de passende capaciteit.
 • Laat oudere machines beoordelen door een veiligheidskundige en eventueel aanpassen.
 • Laat jaarlijks een veiligheidskeuring door een deskundige uitvoeren.
 • Werk met een machine waarvan alle veiligheidsvoorzieningen in orde zijn. Meldt elk defect.
 • Controleer voor gebruik altijd de werking van de veiligheidshandel/noodstopbeugel. Deze handel moet met geringe kracht te bedienen zijn. Controleer ook de overige in de gebruikshandleiding genoemde punten.
 • Om gebruik door onbevoegden te voorkomen: schakel de machine uit als er geen direct toezicht is. Haal ook de contactsleutel eruit.

Opleiding en instructie

 • Zorg dat de gebruiker voldoende opleiding heeft, deskundig is en een aantoonbare instructie heeft ontvangen.
 • Bespreek ongevallen en bijna-ongevallen die in het bedrijf of in de sector hebben plaatsgevonden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Beoordeel steeds welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn en zorg dat deze beschikbaar zijn

 • Gebruik altijd de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen:
  • Gehoorbescherming
  • Oog- of gelaatsbescherming
  • Glad afgewerkte en nauwsluitende kleding, bij voorkeur een snipperoverall. Deze is ook verkrijgbaar met zaagbeveiliging in de broekspijpen (voor als ook gezaagd wordt) en ook in combinatie met signaaluitvoering (als langs de weg gewerkt wordt).
  • Nauwsluitende maar wel goed passende handschoenen
  • Veiligheidsschoenen of veiligheidslaarzen
 • Gebruik Indien nodig:
  • Signaalkleding
  • Een helm
  • Een stofkap (bij stof)
 • Als persoonlijke beschermingsmiddelen niet comfortabel zitten: bespreek het met leidinggevende. Vervang ze als ze verouderd of defect zijn.

Meer informatie